Dagpleje

Hvorfor et Sprogklar-forløb til dagplejere?

Op mod 50.000 småbørn passes hver dag af landets cirka 10.000 dagplejere. Derved spiller dagplejerne en væsentlig rolle i forhold til at give småbørn en god start på livet - og et godt sprogligt fundament. Netop i dagplejealderen er børn særligt påvirkelige af sprogmiljøet, og derfor er det afgørende, at dagplejerne skaber et sprogmiljø, der er fremmende for børnenes sprogudvikling. Sprogklar har udviklet et efteruddannelsesforløb, som netop er designet til professionelle, der arbejder med småbørn i en dagplejekontekst.

Vores Sprogklar-forløb til dagplejere

Vores efteruddannelse til dagplejere indeholder både live og digital undervisning, hvor medarbejderne veksler mellem at modtage ny viden, gennemføre øvebaner, og lave små praktiske opgaver. Efteruddannelsen forløber over cirka 12 måneder, og har en høj dosis af korte lektioner, som vi kalder ”læringsbidder”.
Efteruddannelsen består af følgende elementer:  

Indhold

Efteruddannelsens indhold består af 6 overordnede emner, som er:

  1. Sproget kommer ikke af sig selv
  2. Fysisk sprogmiljø
  3. Sproglig rollemodel
  4. Barnets tænkning
  5. Barnets zone for nærmeste udvikling
  6. Boglæsning og tidlig literacy

Pris: 2.195 kr. per dagplejer

Holdstørrelse: 12-40 deltagere

Effektmåling af forløbet kan tilkøbes til 1.200 kr. per dagplejer

*Alle priser er uden moms

   

 

;