PD modul i Sprogpædagogik & sprogindsatser

Går du med en drøm om at blive sprogvejleder?
Så tag PD modulet i Sprogpædagogik & sprogindsatser -- et samarbejde mellem UCL & Sprogklar


To hold opstartes i januar 2024 - deltag ved fysisk fremmøde (enten Odense eller Vejle) eller online.

I samarbejde med UCL (University College Lillebælt) udbyder Sprogklar nu et særligt tilrettelagt efteruddannelsesforløb, som du kan følge på UCL's campus i enten Odense eller Vejle - med mulighed for online deltagelse. 
Forløbet opkvalificerer pædagoger til at varetage alle aspekter af det sprogpædagogiske arbejde med høj kvalitet. Efter bestået eksamen og efterfølgende forløb med ekstra vejledning får du et certifikat fra Sprogklar. Forløbet bliver udbudt som et modul på UCL's sprogvejlederuddannelse og udløser 10 ECTS. Ønsker du at læse videre og tage sprogvejlederuddannelsens to øvrige moduler, vil du blive PD i børns sprog med titlen sprogvejleder. Du finder UCL's studieordning for modullet Sprogpædagogik & sprogindsatser her (side 40).


Hvorfor tage dette forløb?

Modulet er praksisorienteret og vil klæde dig på til at arbejde evidensbaseret i din sprogpraksis. Fokus er på hverdagen - hvordan agerer vi, når vi møder børn med sproglige udfordringer eller gerne vil arbejde med det almene sprogmiljø? Vores formål med modulet er at belyse nogle af de mest grundlæggende spørgsmål inden for sprogpædagogik:

  • Hvordan styrker man interaktionskvaliteten i daginstitutioner?
  • Hvordan omsættes en sprogvurdering til systematiske handlinger?
  • Hvordan arbejder man med førskriftlige færdigheder?
  • Hvordan indtænker man sprog i alle situationer og rutiner?
  • Hvordan inddrager man forældrene i sprogarbejdet?
  • Hvordan arbejder man med to- og flersprogede børn?
  • Hvordan samarbejder man bedst med logopæder og andre ressourcepersoner?

Sprogklar-indhold med alle fordelene fra en UC-uddannelse 

Formelt udbydes modulet af UCL, hvilket betyder, at du vil kunne søge finansiering til modulet hos den kommunale kompetencefond. Fordi modulet indgår som en del af UCLs sprogvejlederuddannelse vil du også optjene 10 ECTS. 

Ekstra vejledning hjælper dig med at omsætte modulet til praksis

Som en ekstra bonus får alle kursister på dette forløb tilbudt supplerende vejledning efter endt forløb med formålet at sikre en god og reflekteret fastholdelse af det tillærte. Det tager tid at udvikle ny praksis på baggrund af efteruddannelse, og det er helt naturligt, at spørgsmål og behov for faglig sparring vil opstå, når hverdagen melder sig.  Når du er indskrevet på dette forløb, får du et "klippekort" med tre faglige vejledninger med Sprogklars konsulenter. Vi er her for at hjælpe dig med at finde nye veje i din praksis under og efter uddannelsesforløbet.  

Det praktiske

Omdrejningspunktet for modulet er 8 mødegange, som man kan følge ved fysisk fremmøde i enten Odense eller Vejle, eller ved online deltagelse. Vi anbefaler at du deltager fysisk, hvis du har mulighed for det. Hver mødegang varer cirka 4 timer inkl. pauser. Undervisningen ligger på udvalgte tirsdage indenfor tidsrummet kl. 9-15 fra januar 2024. Efter hver undervisningsgang vil der være en praksisøvelse, som hjælper dig til at udmønte din viden til konkrete handlinger i hverdagen med børnene. Du vil også modtage løbende vejledning på individuelt- og gruppeniveau.
Til hver mødegang må påregnes tid til forberedelse, fx i form af læsning, lytning til en podcasts eller lignende.

Modulet afsluttes med en eksamensopgave med mundtligt forsvar i henhold til UCLs studieordning. 

Tidsforbrug

Hver undervisningsgang varer fire timer (kl. 9-13) og der er mulighed for vejledning og gruppearbejde i forlængelse af undervisningen (kl. 13-15).
Derudover anbefaler vi, at hver deltager afsætter tre timer til forberedelse til hver undervisningsgang og tre timer til at gennemføre en øvebane/opgave mellem hver undervisningsgang. Endvidere skal der afsættes tid til den afsluttende eksamensopgave.

 

Eksamen 

Modulet afsluttes med en eksamen i form af en skriftlig opgave, som skal afleveres 16. maj 2024, og som efterfølgende skal forsvares mundtligt i perioden fra 23. maj 2024 - 18. juni 2024 Uanset om det er længe siden, at du har siddet på skolebænken eller ej, vil vi i Sprogklar guide dig igennem hele processen, så du kan føle dig tryg og kan vise din faglighed, når du skal til eksamen.

Målgruppe

Modulet er målrettet pædagogiske medarbejdere eller konsulenter, der arbejder på dagtilbudsområdet.

Krav

Alle deltagere skal være uddannet som pædagog, lærer eller have en tilsvarende uddannelse. 

Da undervisningen og sparringen helt eller delvist foregår online, skal deltagerne have adgang til en PC med høretelefoner og mikrofon.

Pris

Deltagerprisen er 11.650 kr. (søg finansiering hos den kommunale kompetencefond)

Underviser fra Sprogklar

Trine Printz, ph.d.

Justin Markussen-Brown, ph.d.

 

Underviser fra UCL

Malene Slott Nielsen, ph.d.

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Justin Markussen-Brown, justin@sprogklar.dk

Fordi modulet udbydes i et samarbejde mellem Sprogklar og UCL, skal du søge modulet via UCL - jf. nedenstående link.