PD modul i Sprogpædagogik & sprogindsatser

Går du med en drøm om at blive sprogvejleder?
Så tag PD modulet i Sprogpædagogik & sprogindsatser (udbydes i samarbejde med UCL)

Opstart i august 2023 - deltag ved fysisk fremmøde i Vejle eller online.

I samarbejde med UCL (University College Lillebælt)  udbyder Sprogklar nu et særligt tilrettelagt efteruddannelsesforløb på UCL's campus i Vejle - med mulighed for online deltagelse. 
Forløbet opkvalificerer pædagoger til at varetage alle aspekter af det sprogpædagogiske arbejde med høj kvalitet. Efter bestået eksamen og efterfølgende forløb med ekstra vejledning får du et certifikat fra Sprogklar. Forløbet bliver udbudt som et modul på UCL's sprogvejlederuddannelse og udløser 10 ECTS. Ønsker du at læse videre og tage sprogvejlederuddannelsens to øvrige moduler, vil du blive PD i børns sprog med titlen sprogvejleder. Du finder UCL's studieordning for modullet Sprogpædagogik & sprogindsatser her (side 40).


Hvorfor tage dette forløb?

Modulet er praksisorienteret og vil klæde dig på til at arbejde evidensbaseret i din sprogpraksis. Fokus er på hverdagen - hvordan agerer vi, når vi møder børn med sproglige udfordringer eller gerne vil arbejde med det almene sprogmiljø? Vores formål med modulet er at belyse nogle af de mest grundlæggende spørgsmål inden for sprogpædagogik:

 • Hvordan styrker man interaktionskvaliteten i daginstitutioner?
 • Hvordan omsættes en sprogvurdering til systematiske handlinger?
 • Hvordan arbejder man med førskriftlige færdigheder?
 • Hvordan indtænker man sprog i alle situationer og rutiner?
 • Hvordan inddrager man forældrene i sprogarbejdet?
 • Hvordan arbejder man med to- og flersprogede børn?
 • Hvordan samarbejder man bedst med logopæder og andre ressourcepersoner?

Sprogklar-indhold med alle fordelene fra en UC-uddannelse 

Formelt udbydes modulet af UCL, hvilket betyder, at du vil kunne søge finansiering til modulet hos den kommunale kompetencefond. Fordi modulet indgår som en del af UCLs sprogvejlederuddannelse vil du også optjene 10 ECTS. 

Ekstra vejledning hjælper dig med at omsætte modulet til praksis

Som en ekstra bonus får alle kursister på dette forløb tilbudt supplerende vejledning efter endt forløb med formålet at sikre en god og reflekteret fastholdelse af det tillærte. Det tager tid at udvikle ny praksis på baggrund af efteruddannelse, og det er helt naturligt at spørgsmål og behov for faglig sparring vil opstå, når hverdagen melder sig.  Når du er indskrevet på dette forløb, får du et "klippekort" med tre faglige vejledninger med Sprogklars konsulenter. Vi er her for at hjælpe dig med at finde nye veje i din praksis under og efter uddannelsesforløbet.  

Det praktiske

Omdrejningspunktet for modulet er 8 mødegange, som man kan følge ved fysisk fremmøde i Vejle, eller ved online deltagelse. Vi anbefaler at du deltager fysisk, hvis du har mulighed for det. Hver mødegang varer cirka 4 timer inkl. pauser. Undervisningen ligger på tirsdage mellem august og december 2023 (se datoer nedenfor under "indhold og datoer"). Efter hver undervisningsgang vil der være en praksisøvelse, som hjælper dig til at udmønte din viden til konkrete handlinger i hverdagen med børnene. Du vil også modtage løbende vejledning på individuelt- og gruppeniveau.
Til hver mødegang må påregnes tid til forberedelse, fx i form af læsning, lytning til en podcasts eller lignende.
Alle undervisningsgange bliver optaget, så man kan se eller gense undervisninger.

Modulet afsluttes med en eksamensopgave med mundtligt forsvar i henhold til UCLs studieordning. 

Tidsforbrug

Hver undervisningsgang varer fire timer (kl. 9-13) og der er mulighed for vejledning og gruppearbejde i forlængelse af undervisningen (kl. 13-15).
Derudover anbefaler vi, at hver deltager afsætter tre timer til forberedelse til hver undervisningsgang og tre timer til at gennemføre en øvebane/opgave mellem hver undervisningsgang. Endvidere skal der afsættes tid til den afsluttende eksamensopgave.

 

Indhold og datoer 

Undervisningen vil omfatte en indføring i:  

 • Grundlæggende mekanismer i sprogtilegnelse (den 22/8 2023)
 • Flersprogethed (den 5/9 2023)
 • Det fysiske sprogmiljø (den 12/9 2023)
 • Understøttelse af samspil mellem børn (den 19/9 2023)
 • Interaktionskvalitet (den 3/10 2023)
 • Tidlig literacy (den 10/10 2023)
 • Omsætning af sprogvurderingsdata til systematisk sprogarbejde (den 24/10 2023)
 • Sproglige udfordringer og samarbejde med logopæder (den 7/11 2023)

Eksamen 

Modulet afsluttes med en eksamen i form af en skriftlig opgave, som skal forsvares mundtligt i januar 2024. Uanset om det er længe siden, at du har siddet på skolebænken eller ej, vil vi i Sprogklar guide dig igennem hele processen, så du kan føle dig tryg  og kan vise din faglighed, når du skal til eksamen.

Målgruppe

Modulet er målrettet pædagogiske medarbejdere eller konsulenter, der arbejder på dagtilbudsområdet.

Krav

Alle deltagere skal være uddannet som pædagog, lærer eller have en tilsvarende uddannelse. 

Da undervisningen og sparringen helt eller delvist foregår online, skal deltagerne have adgang til en PC med høretelefoner og mikrofon.

Pris

Deltagerprisen er 11.650 kr. (søg finansiering hos den kommunale kompetencefond)

Underviser fra Sprogklar

Sanne Schou Olesen, ph.d.

 

Undervisere fra UCL

Malene Slott Nielsen, ph.d.

Mette Skovdal, cand.mag.

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sanne Schou Olesen, sanne@sprogklar.dk

Fordi modulet udbydes i et samarbejde mellem Sprogklar og UCL, skal du søge modulet via UCL - jf. nedenstående link.

Ønsker I jeres eget lokale hold?

Hvis I er en kommune, institution eller indskolingsafdeling, som ønsker mindst 10 medarbejdere uddannet lokalt hos jer, kan vi godt oprette et hold kun for jer. Venligst kontakt Justin Markussen-Brown, justin@sprogklar.dk, for et konkret tilbud.