Gratis webinar

Gratis online forældreoplæg 2022

I løbet af foråret 2022 afholder Sprogklar flere online forældreoplæg. Læs mere om det enkelte oplægs emne nedenfor og tilmeld dig, hvis du gerne vil deltage.

 

Free online parent talks 2022

Through the spring of 2022, we will be holding a series of talks about children's language development geared towards parents. One of the talks will be in English -- scroll to the bottom of the page to read more. 

Børns sprogudvikling 0-3 år
Der er desværre ingen pladser tilbage

Dato: 16. marts 2022 
Dato: 9. juni 2022 
Tidspunkt: Kl. 20-20:45
Maks deltagere pr. oplæg: 100

Målgruppe: Forældre til børn mellem 0 og 3 år
Oplægsholdere: Justin Markussen-Brown, ph.d. & Trine Printz, ph.d.

I oplægget vil vi forklare de grundlæggende mekanismer bag sprogudvikling og hvordan forældre kan understøtte processen. Vi vil også kort diskutere, hvordan forældre kan handle, hvis de er bekymrede for deres barns sprogudvikling. Oplægget afsluttes med en kort spørgerunde.

Vær opmærksom på, at oplægget optages, så vi kan sende det ud til deltagerne bagefter.

Afholdes på dansk

Børns sprogudvikling 3-6 år

Der er desværre ingen pladser tilbage

Dato: 26. april 2022
Dato: 14. juni 2022
Tidspunkt: Kl. 20-20:45
Maks antal deltagere: 100

Målgruppe: Forældre til børn mellem 3-6 år.
Oplægsholdere: Justin Markussen-Brown, ph.d. & Sanne Schou Olesen, ph.d.

I oplægget vil vi præsentere en række strategier og tiltag, som forældre kan bruge for at styrke deres børns videre sprogudvikling. Vi vil også komme ind på udvikling af såkaldte ”før-skriftlige færdigheder” og hvorfor det også er vigtigt at stimulere disse hos børn. Vi vil også kort diskutere, hvordan forældre kan handle, hvis de er bekymrede for deres barns sprogudvikling. Oplægget afsluttes med en kort spørgerunde.

Vær opmærksom på, at oplægget optages, så vi kan sende det ud til deltagerne bagefter.

Oplægget afholdes på dansk.

Flersprogede børns sprogudvikling

Der er desværre ingen ledige pladser tilbage

Dato: 3. maj 2022 
Tidspunkt: Kl. 20-20:45
Max antal deltagere: 100

Målgruppe: Forældre til flersprogede børn mellem 0 og 10 år.
Oplægsholdere: Justin Markussen-Brown, ph.d. & Trine Printz, ph.d.

Nogle børn i Danmark vokser op med flere sprog. I dette oplæg vil vi diskutere, hvordan børn udvikler flere sprog, og hvordan forældre kan understøtte processen. Flersprogethed er et meget bredt emne og derfor er der afsat ekstra tid til spørgsmål.

Vær opmærksom på, at oplægget optages, så vi kan sende det ud til deltagerne bagefter.

Oplægget afholdes på dansk.

Raising bilingual or multilingual children in Denmark

This webinar is unfortunately fully booked  

Date: May 24th 2022
Time: 20:00-20:45 (Danish time)
Max number of participants: 100

Afholdes på engelsk/This talk is in English

Target group: Parents raising multilingual children between 0 and 10 years in Denmark.
Speaker: Justin Markussen-Brown, ph.d.

If you are raising bilingual or multilingual children in Denmark, then this talk is for you. First, we will look at typical ways that children become multilingual, and the many benefits that multilingualism brings. Then we will look at how parents can support their child’s language development at home, and what they should be aware of regarding early childhood education and later schooling in a Danish context. The talk ends with a question round.

Please note that the talk will be recorded, so that we can send you a recording of it afterwards.