Efteruddannelse til medarbejdere i daginstitutioner

Quick facts

 • Til medarbejdere i vuggestue og børnehave
 • Målrettet optimering af proceskvalitet og kvaliteten af det fysiske sprog- og literacy miljø
 • Efteruddannelsen er en pakke bestående af mange læringsformater
 • Forankring i hverdagspraksis
 • Alle medarbejdere i et børnehus (en daginstitution) skal deltage
 • Efteruddannelsen varer cirka 10-12 måneder (30 minutters ugentligt tidsforbrug)
 • Dokumenteret positivt effekt på sprogpædagogisk kvalitet

 

Om Efteruddannelsen

Der er tre gode grunde til, hvorfor man skal prioritere at efteruddanne pædagogiske medarbejdere inden for sprogtilegnelse og sprogpædagogik: (1) Sprog fylder traditionelt set ikke særlig meget i den pædagogiske uddannelse; (2) mange medarbejdere er ufaglærte; (3) forskning indikerer, at der er stor variation i sprogpædagogisk kvalitet, og at denne er lav mange steder.

I kort træk består uddannelsen af en indledende vurdering af hver medarbejderes sprogpædagogiske praksis med CLASS – det giver os en baseline at arbejde ud fra, og medarbejderne modtager skriftlig feedback fra en audiologopæd.  Selve efteruddannelsen indledes med et kick-off event, hvor medarbejderne præsenteres for efteruddannelsen og de forskellige online værktøjer, som de har adgang til på vores online platform Nebula.

Omdrejningspunktet for efteruddannelsen er 35 minikurser, der ligger online. Medarbejderne ser cirka et kursus om ugen i smågrupper, og fordi det foregår på arbejdspladsen, er der ikke langt fra ny viden til at prøve den af i praksis med børnene. De 35 kurser er organiseret i syv overordnede moduler, som hver især omhandler et vigtigt emne inden for børns sprog.

Oversigt over modulerne

 1. Introduktion til sprog og tidlig-literacy
 2. Sprogtilegnelse fra 0-4 i detaljer
 3. Sprogudvikling og tænkning
 4. Zonen for nærmeste udvikling og sprog
 5. Flersprogethed
 6. Sprogvurdering
 7. Strukturerede sprogaktiviteter

Et vigtigt element i vores tilgang er øvelse. Sprogpædagogiske metoder skal internaliseres hos medarbejderen, og derfor skal man gennemføre en øvebane mellem modulerne, og i den forbindelse bliver medarbejderne lært op i at bruge video af egen praksis til at få hurtig feedback og give hinanden sparring.

Som en del af pakken modtager ledere sparring og understøttelse fra os. Vi faciliterer jævnlige møder med lederne, hvor de kan sparre med hinanden og høre om vores erfaringer fra andre kommuner. Ledelsesmæssig kvalitet og opbakning er uhyre vigtig, når medarbejdere er på efteruddannelse, og vi sender gerne ugentlige SMS’er til lederne, som en ekstra hjælp til implementering af forløbet i deres børnehuse.