Efteruddannelse til medarbejdere i daginstitutioner

Quick facts

 • Til medarbejdere i vuggestue og børnehave
 • Består af efteruddannelse og effektmåling af sprogpædagogisk kvalitet
 • Målrettet optimering af proceskvalitet, kvaliteten af det fysiske sprog- og literacy miljø, hvordan man omsætte sprogvurdering til handling, og arbejdet med flersprogede børn
 • Alle medarbejdere i børnehuset (daginstitutionen) skal deltage
 • Forløber over cirka 10-12 måneder (30 minutters ugentligt tidsforbrug)
 • Dokumenteret positiv effekt på sprogpædagogisk kvalitet
 • Inkluderer 12 måneders adgang til Nebula.

Om efteruddannelsespakken

Omdrejningspunktet for efteruddannelsen er 30 minikurser, der ligger online. Medarbejderne ser cirka et kursus om ugen i små grupper. Fordi at medarbejderne ser kurserne på arbejdspladsen og typisk i arbejdstiden, er der ikke langt fra tilegnelsen af ny viden til at afprøve den i praksis med børnene. De 30 kurser er organiseret i seks overordnede moduler, som hver især omhandler et vigtigt emne inden for børns sprog.

Oversigt over modulerne

 1. Introduktion til sprog og tidlig-literacy
 2. Sprogtilegnelse fra 0-4 i detaljer
 3. Sprogudvikling og tænkning
 4. Zonen for nærmeste udvikling og sprog
 5. Flersprogethed
 6. Strukturerede sprogaktiviteter

Derudover består pakken af flere øvrige elementer, som øger effekten af de online moduler.

Øvrige elementer i pakken

 • En live Kick-off event, hvor medarbejderne præsenteres for efteruddannelsen
 • En vurdering af hver medarbejders proceskvalitet med CLASS – dette giver os et baseline mål at arbejde ud fra. Medarbejderne modtager skriftlig feedback fra en audiologopæd, som hjælper dem med at målrette deres fokus for sprogarbejdet.
 • Tre live undervisningsgange fordelt over hele efteruddannelsesforløbet
 • Et forældreoplæg
 • Fire sparringsmøder med pædagogiske ledere
 • Fuld adgang til Nebula
 • Effektmåling med CLASS - vi gentager en CLASS-måling ved efteruddannelsens afslutning for at vurdere efteruddannelsens effekt på praksis.

 

Understøttelse af ledere

Som en del af pakken modtager pædagogiske ledere sparring og understøttelse fra os løbende igennem hele forløbet. Vi faciliterer jævnlige møder med lederne, hvor de kan sparre med hinanden og drage nytte af vores erfaringer fra andre kommuner. Kvalitet i den opbakning og støtte som lederene løbende giver til deres medarbejdere er uhyre vigtig. Som en støtte hertil sender vi derfor gerne ugentlige SMS’er til lederne, som en ekstra hjælp til implementering af forløbet i hverdagen med børnene.

Jeg er virkelig begejstret for, hvor godt e-kurset er skruet sammen. Vi får et højt niveau af viden og en helt anden bevidsthed om sprog, fordi alle er i gang sammen. Samtidig giver det os en anden dialog om sproget i hverdagen, som netop er med til at udvikle vores læringsmiljøer over hele dagen. Jeg vil til enhver tid foretrække at have mine medarbejdere på efteruddannelse sammen på denne måde frem for at sende én medarbejder afsted på et diplom-modul.

Rikke Louise Pedersen, daglig leder i Børnehuset Borreby Fangel

Virker efteruddannelse?

Vi har gennemført et studie af effekten af efteruddannelsen på medarbejderes sprogpædagogiske kvalitet med CLASS. Her fandt vi en stor effekt af efteruddannelsen (effektstørrelse Cohens d). Det betyder i praksis, at medarbejderne efter at de havde gennemført efteruddannelsesforløbet anvendte flere understøttende sprogstrategier og et mere stimulerende sproginput i deres interaktioner med børnene. Med andre ord bevirkede efteruddannelsen et betydeligt løft af den sprogpædagogiske kvalitet af betydning for børnenes sproglige udvikling.  
Imidlertid vil jeres udbytte naturligvis også afhænger af jeres egen indsats samt andre faktorer som fx ledelsesmæssig kvalitet.

 

Hvorfor skal alle medarbejdere deltager?

Alle medarbejdere, der interagerer med børn, spiller en central rolle i børnenes sprogtilegnelsesproces. Derfor giver det god mening, at alle medarbejdere deltager, når der sættes fokus på sprog. Når vi laver efteruddannelsesforløb skal alle, der arbejder med børnene, deltage på lige fod.

Pris

Prisen for et efteruddannelsesforløb vil afhænge af graden af skræddersyning og holdstørrelser, men i gennemsnit tager vi cirka 3.000-4.000 kr. per medarbejder eksklusiv moms for pakkeløsningen. Sammenlignet med andre efteruddannelsestilbud virker prisen måske meget lav, men det løber rundt for os netop fordi, alle medarbejdere skal deltage -- hvilket jo også giver den bedste effekt for børnene. 

Tegn en abonnementsaftale og opnå 15 % rabat

I Sprogklar vil vi gerne indgå i længerevarende samarbejde med vores kunder. Det sikrer, at vi lærer hinanden rigtig godt at kende, således at vi på bedste vis kan servicere og supporte jeres medarbejdere gennem efteruddannelsesforløbet. Derfor tilbyder vi abonnenmentsaftaler, hvor man opnår en rabat på 15%. Ordningen fungerer således, at I angiver hvor mange medarbejdere der skal efteruddannes om året. Vi trækker så 15 % fra den normale pris, og I afbetaler regninger månedligt over bindingsperioden. Vores eneste kriterier er, at der skal efteruddannes mindst 30 medarbejdere om året, og bindingsperioden skal være minimum 24 måneder.