Efteruddannelse til dagplejere

Vores efteruddannelsespakke til dagplejere er en blanding af live og digital læring, hvor medarbejderne veksler mellem at modtage ny læring, lave øvebaner, og gennemføre små praktiske opgaver. Efteruddannelsen varer cirka 12 måneder, og har en høj dosis af korte lektioner eller ”læringsbidder”, som bliver fordelt over efteruddannelsens forløb. Pakkens indhold består af følgende elementer:

 • Præ-vurdering med CLASS
 • Kick-off
 • 12 måneders adgang til Nebula
 • 4 x live undervisning
 • Forældreoplæg
 • Support til dagplejepædagoger
 • Flere øvebaner inklusiv videoanalyser af egen praksis
 • Mulighed for Sprogklar-Curriculum (tilgængeligt i efteråret 2020)

Indhold

Efteruddannelsens indhold omfatter 6 overordnede emner, som er:

 1. Sproget kommer ikke af sig selv
 2. Fysisk sprogmiljø
 3. Sproglig rollemodel
 4. Barnets tænkning
 5. Barnets zone for nærmeste udvikling
 6. Boglæsning og tidlig literacy

Virker efteruddannelsen?

Effekten af et efteruddannelsesforløb afhænger af mange faktorer. Imidlertid fandt vi i et effektstudie af vores dagplejeforløb en statistisk signifikant effekt på sprogpædagogisk kvalitet (effektstørrelse d = 0.9), som indikerer, at medarbejderne blev markant dygtigere til at anvende sprogunderstøttende strategier og stimulerende sproginput i deres interaktioner med børnene. Dagplejerne udviklede med andre ord deres sprogpædagogiske kompetencer væsentligt.

Pris

Prisen for efteruddannelsen vil afhænger af mængden af skræddersyning og holdstørrelse, men i gennemsnit tager vi cirka 3.000-4.000 kr. per medarbejder eksklusiv moms for pakkeløsningen.

Tegn en abonnementsaftale og opnå 15 % rabat

I Sprogklar vil vi gerne indgå i længerevarende samarbejde med vores kunder. Det sikrer, at vi lærer hinanden rigtig godt at kende, således at vi på bedste vis kan servicere og supporte jeres medarbejdere gennem efteruddannelsesforløbet. Derfor tilbyder vi abonnenmentsaftaler, hvor man opnår en rabat på 15%. Ordningen fungerer således, at I angiver hvor mange medarbejdere der skal efteruddannes om året. Vi trækker så 15 % fra den normale prise, og I afbetaler regninger månedligt over bindingsperioden. Vores eneste kriterier er, at der skal efteruddannes mindst 30 medarbejdere om året, og bindingsperioden skal være minimum 24 måneder.