Styrk overgangen - styrk Forårs SFO

Forskningen indikerer, at meget af børns læring fra dagtilbud kan gå tabt i overgangen til skole. Men, hvis medarbejderne i Forårs SFO (Tidlig SFO) er klædt på til at skabe et stærkt sprogpædagogisk miljø og arbejde videre med kvalificerede sprogindsatser, som blev igangsat i dagtilbud, kan barnet sprogtilegnelse og læseparathed styrkes.

Vil du vide mere om vores rationelle for et særligt fokus på Forårs SFO? Læs Justin Markussen-Browns blogindlæg om emnet her.

Efteruddannelses opbygning

Vi ved at tiden er knap for medarbejdere i Forårs SFO (Tidlig SFO), og derfor er vores efteruddannelsestilbud tilgængelig i to effektive varianter.

Basis efteruddannelse (variation 1)

Den første variation er en basis efteruddannelse, som består af tre online moduler som gennemføres lige før og under perioden, hvor børnene går i Forårs SFO (Tidlig SFO). Inkludereret er kursusbog til medarbejderne og adgang til understøttende funktioner på Nebula, bl.a. videobibliotek, aktiviteter til Sprogvurdering 3-6, og video-SMS-tips til forældre.

Modulerne i basisefteruddannelse er:

  1. Introduktion til sprogtilegnelse
  2. Sprogpædagogiske metoder
  3. Forankring af viden i praksis


Udvidet efteruddannelse (variation 2)

Den udvidede efteruddannelse bygger videre på basis efteruddannelsen og kombinerer den med tre live skræddersyede undervisningsgange, samt konsultationer/sparringer med sprogansvarlige medarbejdere. De skræddersyede undervisningsgange kan være særligt hjælpsomme med henblik på at styrke medarbejdernes fortolkning af sprogvurderigsdata og for at muliggøre en kvalificeret overlevering af sprogdata til 0. klasses-medarbejdere. Konsultationerne kan bruges til at understøtte og forbedre de interne systematikker ifm. børnenes overgang fra dagtilbud til skolen, og til at forebygge læringstab i sommerferien.

Pris

Prisen for basis efteruddannelsen er 1.500 kr. per medarbejder eksklusiv moms.

Prisen for den udvidede efteruddannelse afhænger af mængden af skræddersyning og holdstørrelser, men ligger i gennemsnit omkring 2.000-2.500 kr.

Tegn en abonnementsaftale og opnå 15 % rabat

I Sprogklar vil vi gerne indgå i længerevarende samarbejde med vores kunder. Det sikrer, at vi lærer hinanden rigtig godt at kende, således at vi på bedste vis kan servicere og supporte jeres medarbejdere gennem efteruddannelsesforløbet. Derfor tilbyder vi abonnenmentsaftaler, hvor man opnår en rabat på 15%. Ordningen fungerer således, at I angiver hvor mange medarbejdere der skal efteruddannes om året. Vi trækker så 15 % fra den normale prise, og I afbetaler regninger månedligt over bindingsperioden. Vores eneste kriterier er, at der skal efteruddannes mindst 30 medarbejdere om året, og bindingsperioden skal være minimum 24 måneder.