Efteruddannelsespakke til indskolingslærere og pædagoger

Vores efteruddannelsespakke til medarbejdere i indskoling kan leveres digitalt, live eller som blandet forløb, hvor vi anvender begge formater. Medarbejderne får styrket kompetencer inden for følgende områder:

  • Arbejdet med sprogvurderingsdata og udarbejdelse af handlingsplaner
  • Kontinuerlige og kvalificerede sprogindsatser i børnenes overgang til skole
  • Almen sprogpædagogisk kvalitet
  • Det fysiske sprog- og literacy-miljø
  • Understøttelse af børnenes tidlige literacy-færdigheder
  • Øget opmærksomhed på læsevanskeligheder, herunder fonologisk ordblindhed
  • Flersprogede børns sprogtilegnelse og vejledning om hvad forældrene kan gøre

Efteruddannelsen inkluderer en kursusbog samt en grundbog i sprogtilegnelse (hver medarbejder kan i forhold til sidstnævnte vælge mellem at modtage "Barnets sprogtilegnelse og pædagogisk praksis" eller "Sprogvinduet: Guiden til dit barns sprogudvikling").

Medarbejderne kan også vælge at lade sig vurdere med CLASS, så vi kan give målrettet feedback i forhold til sprogpædagogisk praksis.

Alle medarbejdere får adgang til Nebula uanset, om de modtager  undervisningen online, live eller kombineret.   

Pris

Prisen for efteruddannelsenspakken afhænger af mængden af skræddersyning, holdstørrelser og antal af CLASS-vurderinger, som skal udføres. I gennemsnit ligger prisen per medarbejder omkring 2.500-3.000 kr. eksklusiv moms.

Tegn en abonnementsaftale og opnå 15 % rabat

I Sprogklar vil vi gerne indgå i længerevarende samarbejde med vores kunder. Det sikrer, at vi lærer hinanden rigtig godt at kende, således at vi på bedste vis kan servicere og supporte jeres medarbejdere gennem efteruddannelsesforløbet. Derfor tilbyder vi abonnenmentsaftaler, hvor man opnår en rabat på 15%. Ordningen fungerer således, at I angiver hvor mange medarbejdere der skal efteruddannes om året. Vi trækker så 15 % fra den normale prise, og I afbetaler regninger månedligt over bindingsperioden. Vores eneste kriterier er, at der skal efteruddannes mindst 30 medarbejdere om året, og bindingsperioden skal være minimum 24 måneder.