COVID-19 - Gratis tilbud til hjemsendte pædagogiske medarbejdere

18. marts, 2019

Sprogklars online modul om flersprogede børns sprogudvikling

Coronakrisen spidser til i Danmark, og mange pædagogiske medarbejdere er blevet sendt hjem. Vi i Sprogklar har lyst til at bidrage med noget, og vi har derfor besluttet at gøre et af vores online moduler gratis tilgængelig i to uger.

Nedenfor har du mulighed for at se Modul 6 fra vores online efteruddannelse til pædagogiske medarbejdere i dagtilbud, som omhandler to- og flersprogede børns sprogtilegnelse.

Undervejs i modulet kommer der mange refleksionsspørgsmål, og det kan anbefales, at man drøfter spørgsmålene med sine kollegaer - det kan man gøre fx telefonisk eller over skype.

Pas godt på hinanden og god fornøjelse!

Venlig hilsen

Sprogklar-teamet