PPR

Målret din indsats med data

Vores data-værktøjer hjælper tale-hørekonsulenter til at kunne udføre arbejdet mere effektivt, og vejlede flere.

Øg sprogpædagogisk kvalitet

Vi understøtter jer i den konsultative rolle, og som tovholdere for Sprogklars online-uddannelser, kan I sammen med os øge kvaliteten af interaktioner.

Styrk forældreinvolvering

Få værktøjer, som kan hjælpe forældre med sprog-indsatsen derhjemme, bl.a. skiftmaterialer på mange sprog og video-sms’er, der demonstrerer sprogunderstøttende strategier. 

Få vejledning af eksperter

Vi tilknytter altid en børnesprogsforsker jeres arbejde. Flere af vores medarbejdere har Ph.d.-grader og stor erfaring inden for udvikling af sprogpædagogisk praksis.

PPR

I vores samfund varetager tale-hørekonsulenter en enormt vigtig funktion, men vi ved, at arbejdsbyrden ofte kan give praktiske udfordringer i en travl hverdag i forhold til ventetider, opfølgning og antal af konsultationer, som er mulige at tilbyde.  Det er jer, der afdækker og behandler sprogvanskeligheder hos børn, vejleder forældre i hvordan man stimulerer barnets sprog og i stigende grad vejleder pædagogiske medarbejdere i sprogpædagogisk kvalitet. Kort sagt: Danske tale-hørekonsulenter sidder med mange vigtige opgaver. I Sprogklar er det vores mission, at alle børn i Danmark skal opnå deres fulde sproglige potentiale og derved give dem de bedste forudsætninger i livet – og vi ved, at vi deler denne drøm med jer. Derfor har Sprogklar udviklet en række værktøjer og ydelser, som kan hjælpe dig som tale-hørekonsulent til at hjælpe flere og yde endnu højere kvalitet i dit arbejde til gavn for alle børn. Læs nedenfor nogle eksempler på, hvordan Sprogklar kan hjælpe dig til at udfolde alle børns sproglige potentiale.

 

 

Målret din indsats med data

Vores data-værktøjer hjælper tale-hørekonsulenter til at kunne udføre arbejdet endnu mere effektivt. For eksempel kan man følge progression hos børn over tid, generere letforståelige handlingsplaner med konkrete sprogaktiviteter, og man kan give forældre og medarbejdere endnu mere nuanceret feedback i forhold til, hvordan de kan forbedre kvaliteten af deres interaktioner med børnene.

Til indsamling af data om barnets sprogtilegnelse benytter Sprogklar bl.a. lyd-værktøjet LENA og vores digitale platform til socialstyrelsens Sprogvurdering 3-6. Til vurdering af sprogpædagogisk kvalitet benyttes CLASS, som vurderer kvaliteten af interaktioner imellem pædagogisk personale og børn og til vurdering af det fysiske sprogmiljø benytter vi værktøjet FysSprog, således at en indsats kan målrettes imod størst mulig effekt.

Øg sprogpædagogisk kvalitet

Vi understøtter jer i den konsultative rolle overfor pædagogiske medarbejdere. Vi kan fx klæde jer på til at være tovholdere for Sprogklars online-uddannelser, som øger kvaliteten af det pædagogiske personales interaktioner med børnene.

Med adgang til vores online platform, NEBULA, kan du som tale-hørekonsulent bl.a. nemt vejlede via praksisvideoer, som pædagoger og medhjælpere optager af sig selv og uploader. Videoerne bliver kodet for pædagogisk kvalitet af Sprogklars egne audiologopæder. Du har som tale-hørekonsulent adgang til både scoren og til vores anbefalinger for praksis. Du sparer dermed tid, da du ikke selv behøver at tage ud og foretage observationen, og du modtager et valideret grundlag at arbejde ud fra. Med tidsbesparelsen kan du nå at vejlede flere medarbejdere og styrke indsatsen bredere. Når du giver live-konsultationer har du også adgang til et stort videobibliotek samt plakater til pædagogisk personale, der let demonstrerer relevante sprogstrategier, og hvordan man benytter dem.

Styrk forældreinvolvering

Via NEBULA-platformen får du adgang til en lang række værktøjer, som kan understøtte forældrenes indsatser, ift. barnets sprogudvikling, derhjemme.

For eksempel kan du give forældre hurtig feedback på om de udfører sprogunderstøttende aktiviteter og strategier korrekt. Det foregår ved, at forældrene uploader en kort video til dig, som du kan tjekke fra kontoret. Du har mulighed for på let vis at kommentere direkte på videoen, sende forældre konkrete materialer (på deres herkomstsprog) samt sende video-sms'er, der demonstrerer relevante sprogunderstøttende strategier. 

Få vejledning af eksperter

Når du samarbejder med os, tilknytter vi en børnesprogsforsker til samarbejdet. Vi har stor erfaring inden for udvikling af sprogpædagogisk praksis, og desuden har to af vores medarbejdere Ph.d.-grader inden for henholdsvis udtalevanskeligheder og pragmatiske vanskeligheder.

Masterkurser:

Som tale-hørekonsulenter har I specialiseret viden, og I er kommunens lokale sprogeksperter. Vi kan ydermere hjælpe jer med at holde jeres evidensgrundlag opdateret igennem masterkurser tilrettelagt af vores to interne forskere i audiologopædi, Marit C. Clausen, ph.d., og Sanne Schou Olsen, ph.d.