Online uddannelse i DLD for lærere

Online uddannelse i DLD 

I SPROGKLAR har vi udviklet to online DLD-pakker til skoleregi med masser af brugbar viden om DLD til lærere, læsevejledere, DSA-vejledere mv.

I kan vælge mellem Grunduddannelse i DLD og en Specialisering i DLD.

 

Undervisere: Alle undervisere er uddannede audiologopæder fra Syddansk Universitet. Trine Printz, Trine Kofod Kallestrup og Elina Just Borsinski (læs mere om os på sprogklar.dk). 

Specialisering i DLD

Udvidet DLD-pakke med specialisering af en eller flere medarbejdere

 • Alle skolens medarbejdere modtager:
  • Kick-off-møde. Det er valgfrit, om I deltager live på Zoom eller ser den forudoptagede kickoff-video. Ved live deltagelse er der mulighed for at stille spørgsmål og for at møde andre deltagere.
  • Fire online undervisningsmoduler (modul 1-4) målrettet skoleområdet. Her underviser Sprogklars audiologopæder i DLD ud fra seneste teorier og evidens på området. Sproget vil være fagligt og målrettet skolepraksis. Videoerne kan ses, når det passer ind i den enkelte medarbejders hverdag. Login gælder for alle skolens medarbejdere, så alle har mulighed for at se videoerne. Læs mere om de tre moduler og indholdet i uddannelsen nedenfor.
  • Adgang til stort DLD-materialebibliotek. Når I er tilmeldt den udvidede DLD-specialiseringspakke, får skolen adgang til Sprogklars Nebula skolebibliotek med understøttende sprogmaterialer, som både kan bruges i skolen og udleveres til elevernes forældre. Instruktionerne på forsiden gør det nemt at anvende materialerne som hjemmeøvelser.
  • Skolen får ét samlet login til alle skolens medarbejdere.
  • En afsluttende frivillig online gruppesparring á 45 minutter med mulighed for at stille de spørgsmål, som er opstået undervejs i forløbet.

 

 • De(n) specialiserede medarbejder(e) modtager ovenstående inkl. følgende:
  • Arbejdsark med tjek- og reflektionsspørgsmål. Til hver video hører et konkret arbejdsark, som vi anbefaler, at I udfylder undervejs i processen for at opnå optimal læring.
  • Praksisøvelse. I slutningen af hver video præsenteres en praksisøvelse, som er rettet mod hver deltagers egen praksis.
  • Tre kick-off møder til praksisøvelser. á 30 minutter efter hvert online modul hvor praksisøvelserne sættes i gang.

Kick-off møderne er live og online.

 • Tre gruppesparringer. Når I har haft tid til at arbejde med hver praksisøvelse, er der mulighed for at deltage i online gruppesparring. Her følges op på praksisøvelserne. Vi besvarer spørgsmål og reflekterer sammen. Gruppesparringerne er live og online.
 • Fast tilknyttet coach
 • Individuel 1:1 online sparring til de medarbejdere, som er tilmeldt DLD-specialisering
 • Kursusbevis til de specialiserede medarbejdere

Pris pr. skole ved 1 lærer/medarbejder ex. moms: 5.995,- kr + 2.495 kr. pr. specialiserede lærer/medarbejder ud over den første.

Rabat ved specialisering af mere end 5 medarbejdere fra samme skole. Kontakt os, og hør nærmere: trine@sprogklar.dk / mobil 61 69 18 24.

 

Hvad indeholder forløbene?

Grunduddannelsen giver adgang til modul 1-2 (dog uden praksisøvelser, men med afsluttende gruppesparring efter de to moduler).

Specialiseringen giver adgang til modul 1-4. 

Herunder kan du få et smugkig på modulernes indhold. 

MODUL 1 - sprogudvikling og DLD

På dette modul vil I lære om børns typiske sproglige udvikling. Vi gennemgår forskellen mellem stemme, tale, sprog og kommunikation. I bliver klædt på til at kunne genkende et barn med sproglige vanskeligheder, uanset om I arbejder i indskolingen, mellemtrinnet eller i udskolingen.

Videoundervisning 1: Intro

 • Fælles velkomst med præsentation af forløbet, log-in, praktisk information og tildeling af personlig vejleder

Videoundervisning 2: Den typiske sprogudvikling

 • Børns typiske sprogudvikling

 Videoundervisning 3: Hvad er sproglige vanskeligheder?

 • Forskellen på stemme, tale, sprog og kommunikation
 • Hvordan diagnosticerer vi DLD? 

Videoundervisning 4: Opsporing - hvordan får jeg øje på en elev med sproglige vanskeligheder?

 • Hvad er DLD?
 • Hvor mange elever har DLD i vores klasser?
 • Særlige kendetegn på forskellige alderstrin
 • Kamufleringsstrategier - når elever skjuler deres sproglige vanskeligheder

Videoundervisning 5: Mere om DLD

 • Årsager
 • Risikofaktorer
 • Prognose

 

Udlevering af praksisøvelse

Gruppecoaching med udlevering af praksisøvelse

Gruppecoaching med opsamling og diskussion af praksisøvelse

MODUL 2 - støtte til elever med DLD

I dette modul kommer vi ind på, hvordan I kan støtte elever med DLD i hverdagen. Vi giver konkrete strategier, som kan bruges i hverdagen og i de fleste fag. Der bliver taget udgangspunkt i, hvordan I bedst støtter elever hhv. i indskolingen, mellemtrinnet og i udskolingen. Desuden gennemgås, hvordan I kan have fokus på specifikke sproglige områder i hverdagen.

Videoundervisning 1: Kamufleringsstrategier

 • I dette modul kommer vi ind på, hvordan I kan støtte elever, der skjuler deres sproglige vanskeligheder.

Videoundervisning 2: Indskoling

 • Pædagogiske strategier i hverdagen

Videoundervisning 3: Mellemtrin og udskoling

 • Pædagogiske strategier i hverdagen

Videoundervisning 4: Understøttelse af ordforråd i hverdagen

 • Kompenserende ordforrådsstrategier til elever med DLD
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

Videoundervisning 5: Understøttelse af udtale i hverdagen

 • Kompenserende strategier til elever med DLD målrettet udtalen
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

Videoundervisning 6: Understøttelse af grammatik i hverdagen

 • Kompenserende strategier til elever med DLD målrettet grammatik
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

Videoundervisning 7: Understøttelse af socialt sprogbrug i hverdagen

 • Kompenserende strategier målrettet socialt sprogbrug til elever med DLD
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

Videoundervisning 8: Understøttelse af sprogforståelse i hverdagen

 • Kompenserende sprogforståelsesstrategier til elever med DLD
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

 

Udlevering af praksisøvelse

Gruppecoaching med udlevering af praksisøvelse 

Gruppecoaching med opsamling og diskussion af praksisøvelse

MODUL 3 - DLD og læsning

I dette modul gives en gennemgang af læsekomponenterne afkodning og sprogforståelse. Vi gennemgår, hvad forskellen er på DLD og dysleksi (ordblindhed), og hvordan I kan adskille dem. 

I får konkrete eksempler på understøttende læsestrategier til elever med DLD og viden om, hvilken ekstra støtte eleverne har brug for, og hvor I kan hente denne hjælp, fx til eksamen.

Videoundervisning 1: Læsning

 • Hvad er læsning?

Videoundervisning 2: Læsning og DLD

 • Hvad er forskellen på DLD og dysleksi?
 • Hvordan skelner vi mellem en elev med dysleksi og en elev med DLD?
 • Konkrete understøttende læsestrategier til elever med DLD

Videoundervisning 3: Matematik

 • Hvilken rolle spiller DLD?

Videoundervisning 4: Kan eleven få ekstra hjælp i sin skolegang? 

 • Hvilken hjælp kan I give?
 • Hvor kan I hente hjælp? 

Udlevering af praksisøvelse

Gruppecoaching med udlevering af praksisøvelse 

Gruppecoaching med opsamling og diskussion af praksisøvelse

MODUL 4 - flersprogede børn med DLD

I dette modul taler vi om, hvordan I kan spore jer ind på, om en flersproget elev har DLD eller blot er i gang med at tilegne sig andetsproget.

Videoundervisning 1: Hvad er flersprogethed?

Videoundervisning 2: Andetsprog i udvikling eller DLD?

Videoundervisning 3: Hvordan støtter vi flersprogede elever med DLD? 

 

Tak for denne gang.

SPROGKLAR-CERTIFICERING