Forældreplakater med sprogunderstøttende strategier

Vi hos Sprogklar vil gerne hjælpe med til at understøtte ukrainske familier, som er flygtet til Danmark. Derfor har vi oversat alle vores plakater med sprogunderstøttende strategier til både ukrainsk og russisk og stillet dem gratis til rådighed på denne hjemmeside. Plakaterne vil være tilgængelige til og med d. 31. december 2022. Derefter vil de kun være tilgængelige via vores sprogportal, Nebula.

Sådan kan du bruge plakaterne

Plakaterne er praktiske værktøjer, som fagprofessionelle kan bruge til at vejlede forældre med. Hver plakat indeholder en lille strategi, som forældre med fordel kan bruge i hverdagsinteraktioner med deres børn med henblik på at støtte børnenes sprogtilegnelse.

Flersprogethed er en resurse

Det er vores holdning, at flersprogethed er en stor resurse, og vi vil gerne støtte forældre i at give deres eget sprog videre til deres børn, på trods af den hårde situation de kan være i nu. Børn, der kommer til Danmark, og begynder at begå sig i et dansk miljø, vil naturligvis høre mindre af deres modersmål. Ved at bruge sprogunderstøttende strategier på modersmålet kan forældrene styrke kvaliteten af deres sprogmiljø, hvilket kan gøre en stor forskel for barnets fortsatte udvikling af modersmålet.

Plakater til brug med børn 0-3 år

Hav øjenkontakt -- UA RU

Hjælp barnet med at tale efter tur -- UA RU

Opfordr barnet til at bruge sproget -- UA RU

Giv barnet god tid til at svare -- UA RU

Følg barnets interesse -- UA RU

Brug gestik -- UA RU

Understøt forståelsen af følelser -- UA RU

Fortolk, gentag og udvid -- UA RU

Brug avanceret og varieret sprog -- UA RU

Stil åbne spørgsmål -- UA RU

Sæt ord på handlinger -- UA RU

Aktiv deltagelse -- UA RU

Frem tænkning og forståelse -- UA RU

Stilladser læring -- UA RU

Fyld forklarende information på -- UA RU

Opmuntr og støt barnets ihærdighed -- UA RU

Plakater til brug med børn 3-6 år

Hav øjenkontakt -- UA RU

Hjælp barnet med at tale efter tur -- UA RU

Opfordr barnet til at bruge sproget -- UA RU

Giv barnet god tid til at svare -- UA RU

Følg barnets interesse -- UA RU

Understøt forståelsen af følelser -- UA RU

Fortolk, gentag og udvid -- UA RU

Brug avanceret og varieret sprog -- UA RU

Stil åbne spørgsmål -- UA RU

Sæt ord på handlinger -- UA RU

Frem logisk tænkning og forståelse -- UA RU

Opmuntr til brainstorming og kreativ tænkning -- UA RU

Forbind ny læring til barnets eget liv -- UA RU

Byg videre på samtalen -- UA RU

Stilladser læring -- UA RU

Fyld forklarende information på -- UA RU

Opmuntr og støt barnets ihærdighed -- UA RU

Få barnet til at forklare sine tanker -- UA RU

Plakaterne er også tilgængelige samlet i en hæfte

Ønsker du alle plakaterne med tips samlet som en lille bog, kan du købe den i vores webshop. Vores tipshæfter er tilgængelige i to versioner: En version til forældre med børn i alderen 0-3 år og en version til forældre med børn i alderen 3-6 år. Find dem her:

Hæfter på ukrainsk

Hæfter på russisk