Dagpleje

Målret din indsats med data

Vi stiller adskillige redskaber til rådighed, der hjælper dig med at indsamle data og sætte resultaterne i spil til gavn for barnets sprogudvikling. 

Øg sprogpædagogisk kvalitet

Vores efteruddannelse til dagplejere giver en grundfaglighed i sprogpædagogik. Her indtager kommunens egne sprogkonsulenter en vejleder-rolle, så de kan spare tid og vejlede flere.

Styrk forældreinvolvering

Skab stimulerende sprogmiljøer hjemme hos barnet med vores intuitive sprog-redskaber til forældre som fx. sprogunderstøttende materialer og video-sms'er.

 

Få vejledning af eksperter

Vores sprogkonsulenter står klar til at hjælpe dig og til at besvare dine spørgsmål via vores sprog-hotline. En fast børnsprogsforsker tilknyttes også altid arbejdet.

Dagpleje

Op mod 50.000 småbørn passes hver dag af vores cirka 10.000 dagplejere i Danmark. Derved er dagplejere med til at løfte en stor del af pasningsordningen i landets kommuner og at give vore børn en god start på livet. Dagplejerne passer også børnene i den alder, hvor børn er mest følsomme over for deres sprogmiljø, og derfor er det afgørende, at dagplejens sprogmiljø er stimulerende. Sprogklar støtter op omkring landets dagplejere med en række løsninger, som hjælper med at udvikle barnets vigtige, sproglige fundament. Du kan læse mere om dem herunder.

Målret din indsats med data

Der er ganske lidt forskning omkring kvaliteten af sprogmiljøet i dagplejen i Danmark, så når man ønsker at øge sprogpædagogisk kvalitet, kan det være vigtigt at indsamle og benytte data målrettet. Derfor tilbyder Sprogklar vurderinger af den sprogpædagogiske kvalitet i dagplejen. Medarbejderen modtager specifik feedback på styrker og på områder, hvor man har et udviklingspotentiale og vejledning i, hvordan man bør sætte ind.

I dagplejen anvender vi lyd-værktøjet LENA til at estimere, hvor meget sprog barnet hører hver dag, hvor mange turtagninger som samtaler med barnet består af, og hvor meget barnet vokaliserer. Vi vurderer kvaliteten af interaktionerne mellem dagplejeren og barnet med redskabet CLASS-toddler. Vi hjælper jer gerne med at sætte disse data i spil til gavn for alle børn der går i dagpleje. 

Øg sprogpædagogisk kvalitet

Sprogklar har udviklet en effektiv efteruddannelsespakke til landets dagplejere, som giver en grundfaglighed i sprogpædagogik. I denne uddannelse indtager kommunens egne sprogkonsulenter en vejledende rolle og kan samtidig spare tid og vejlede flere. Selve efteruddannelsen er alignet med vores vurderingssystem for sprogpædagogisk kvalitet, hvilket gør, at man kan målrette præcist de sproglige strategier og metoder, hvor medarbejderen har plads til forbedring. Undervisningen, kursusbog og tilhørende videomaterialer tilgås via en online-portal og der kan også gennemføres live-undervisning eller en kombination af de to. Uddannelsen er prismæssigt tilgængeligt for alt personale.

Styrk forældreinvolvering

Alle forældre vil deres børn det allerbedste, men de mangler ofte konkrete redskaber til, hvordan man kan skabe stimulerende sprogmiljøer derhjemme. Som en del af dagplejerens uddannelsespakke, har man adgang til en række konkrete værktøjer, som vil sætte sprog på dagsorden hos forældrene, således at man trækker i samme retning. For eksempel kan dagplejeren på let vis sende ugentlige video-sms’er til forældre med eksempler på de samme sprogstrategier, som dagplejeren selv øver sig i. Derudover har dagplejeren adgang til plakater og andre skriftlige materialer på dansk og på adskillige andre sprog, som kan printes og deles med forældrene.

Få vejledning af eksperter

Vi har stor erfaring i at gennemføre efteruddannelse til dagplejere, og vi står klar til at hjælpe via vores sprog-hotline. Vores sprogkonsulenter giver fx den enkelte dagplejer konkret feedback på CLASS og hjælper vedkommende med at omsætte LENA-data til justeringer i praksis. Derudover tilknyttes også en børnesprogsforsker jeres arbejde, som I kan sparre direkte med, når I har brug for det.