Hanen

Et Hanen-forløb hos Sprogklar

Hanen Center er en canadisk nonprofitorganisation, som udvikler sprogindsatser og underviser pædagoger, forældre og logopæder heri. Hanens metoder er verdensanerkendte, og flere forskningsstudier har påvist deres effektivitet i at understøtte børns kommunikative og sproglige udvikling. Flere af Sprogklars medarbejdere er Hanen-certificerede, og derfor tilbyder vi nogle af deres efteruddannelser i Danmark på dansk.

Hanens efteruddannelser

Vi tilbyder to af Hanens efteruddannelser. Begge forløb er primært tiltænkt pædagogisk personale, men logopæder og andre fagprofessionelle kan også finde efteruddannelserne relevante for deres arbejde.

Sprog i samspil

Sprog i samspil (oversat fra ‘Learning language and loving it’) er et omfattende forløb, som har til formål at styrke medarbejderes interaktion med børn. Forløbet strækker sig dels over otte mødegange, hvor deltagerne undervises, og dels over arbejde med videoanalyse af egen praksis med feedback fra vores Hanen-trænere. I kraft af forløbets omfang, kan deltagerne regne med en betydelig udvikling i egen sprogpædagogisk faglighed.

Deltagelse i et Sprog i samspil-forløb kan foregå på to måder: 1) Enten kan du som enkel medarbejder deltage i et af vores faste forløb i Odense, eller 2) Sprogklar kan købes ind til at afholde efteruddannelsen for en gruppe medarbejdere lokalt hos jer.

Indhold:

8 x undervisningsgange (24 undervisningstimer i alt)
4 x individuelle vejledningsmøder på baggrund af video af egen praksis
1 x kursusbog Sprog i Samspil (dansk oversættelse af Learning Language and Loving It)
1 x fagbog Sprogtilegnelse & pædagogisk praksis
1 x et års adgang til sprogplatformen Nebula

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere eller indhente et tilbud, kan du skrive til info@sprogklar.dk. Prisen vil afhænge af antallet af medarbejdere, om undervisningen foregår live eller online samt transportudgifterne.

Teacher Talk

Teacher Talk er overordnet set en komprimeret version af Sprog i samspil, som kan leveres over tre mødegange. Fordelen ved efteruddannelsen er, at der undervises i alle de samme strategier, som er kendt fra Learning Language and Loving It, men over en kortere periode og med færre analyser af egen praksis. På den måde passer uddannelsen bedre til medarbejdere, som gerne vil bruge Hanen-metoderne, men som ikke kan investere lige så meget tid til efteruddannelse, som man skal med Sprog i samspil.

Teacher Talk kan være en rigtig fin løsning for eksempel til en daginstitution, som gerne vil have et fælles og fortrinsvis hurtigt løft i sprogpædagogisk kvalitet.

Hvis du gerne vil bestille et Teacher Talk-forløb lokalt hos jer, kan du skrive til info@sprogklar.dk . Prisen vil afhænge af antallet af medarbejdere, om undervisningen foregår live eller online samt transportudgifterne.

Undervisningssprog for Learning Language and Loving It & Teacher Talk

Vores undervisning foregår på dansk og ligeledes er alle kursusbøger tilgængelige på dansk. Dog er Hanens videoeksempler på engelsk, og derfor er det et krav, at alle deltagere har rimelig sprogforståelse på engelsk.