DLD (udviklingsmæssig sprogforstyrrelse)

Hvad er DLD? 

DLD står for Developmental Language Disorder - på dansk “udviklingsmæssig sprogforstyrrelse”. Hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde inden for DLD, kan du kigge længere nede på siden her. 

Hos børn med DLD bedres de sproglige vanskeligheder ikke af sig selv uden den rette hjælp. I mange tilfælde vil vanskelighederne være vedvarende. Nogle børn skal lære at håndtere deres sproglige vanskeligheder langt ind i voksenlivet. Det er derfor særligt vigtigt, at de lærer at mestre gode kompenserende strategier, og at omgivelserne klædes godt på, så de kan støtte dem bedst muligt ved at hjælpe barnet med at lære mere sprog samt ved at give så gode støttende rammer i hverdagen som muligt.   

Børn og unge med DLD kan have svært ved at lære, forstå og bruge sproget. Det kan fx vise sig ved følgende tegn: 

I børnehavealderen: 

 • Sprogvurdering 3-6 viser fokuseret eller særlig indsats 
 • Barnet forstår ikke beskeder og aflæser måske de andre børn  
 • Barnet har svært ved at finde ord, siger måske ”den der” og ”det der” eller peger i stedet for at sige det specifikke ord  
 • Barnet leger uden sprog  
 • Barnet begynder ikke at sætte ord sammen i 3-årsalderen, er genert eller udadreagerende 
 • Barnet siger ting, som er upassende eller virker lidt underlige 
 • Barnet bruger de samme ord/sætninger igen og igen 
 • Barnet har svært ved at udtrykke sig præcist 
 • Barnet aflæser andre/forstår ikke, hvad han/hun skal gøre 
 • Barnet reagerer måske anderledes end ventet på beskeder  

I Skolealderen: 

 • Barnet har svært ved at huske ord 
 • Barnet kommunikerer måske fint, men det sproglige niveau er lavt 
 • Barnet har måske grammatiske vanskeligheder 
 • Barnet indgår måske ikke så aktivt i gruppearbejde 
 • Barnet kan have svært ved at koncentrere sig 
 • Barnet har måske svært ved at stille og besvare spørgsmål 
 • Barnet siger at han/hun har forstået, hvad der bliver sagt eller hvad der tales om, selvom det ikke er tilfældet 
 • Barnet har måske udviklet nogle ”manuskripter” til bestemte emner, så han/hun på den måde kan tage styringen i en samtale  
 • Barnet bruger bestemte sætninger til at afslutte en samtale, uden at det sætter fokus på sproget (f.eks. jeg er bare lidt træt i dag) 
 • Barnet opfører sig yngre end dets egentlige alder og dermed taler de voksne omkring barnet til ham/hende, som om han/hun var yngre 
 • Barnet undgår måske situationer og miljøer, hvor han/hun ved, at sproglige kompetencer er nødvendige  
 • Barnet kan være meget hurtig til at skubbe en opgave væk, enten ved at lade som om den er for nem, eller ved at sige at han/hun ikke ved det  
 • Barnet kan opsøge yngre børn for venskaber, fordi deres sproglige kompetencer ligger tættere på barnets egen  
 • Barnet kan opføre sig fjollet for at få en samtale til at stoppe   
 • Barnet kan sagtens læse højt, men forstår ikke hvad de læser  
 • Barnet virker til at være bedre til at forstå visuelle stikord/visuel hjælp end det verbale input fra folk omkring dem 
 • Barnet kan opfange en besked ved at kigge på, hvad andre omkring dem gør og kopiere deres adfærd  
 • Et barn i skolealderen vil måske altid række hånden op og svare på spørgsmålene (selvom svarene er forkerte), smile og nikke (fordi det ville afspejle ideen om at være ”en god elev”)   
 • Barnet kan bruge humor eller altid være enig med folk  

 

Vanskelighederne skal være markant under det forventede for alderen, for at der er tale om DLD. 

Tal viser, at helt op til 7-8% af alle børn har DLD. Det svarer til 1-2 børn i hver skoleklasse. DLD er næsten 7 gange så hyppig som fx autismespektrumforstyrrelser.   

 

Hvorfor er det vigtigt at vide, om et barn har DLD? 

Børn med DLD har markant større risiko for at få problemer med læsning, stavning og matematik end børn uden DLD. Derudover er de i højere risiko for i voksenlivet at få blandt andet angst og depression. Jo mere fokus vi har på at opdage børn og unge med DLD, desto bedre og hurtigere kan vi give den rette hjælp og dermed give de bedste muligheder for trivsel og for et godt ligeværdigt børne- og voksenliv. Det er derfor vigtigt at kende tegnene på DLD, så børnene kan få bedst mulig hjælp og støtte.   

 

Til forældre 

Hvis du er forælder og sidder med en tvivl om, hvorvidt dit barn kan have DLD, kan du altid kontakte dit barns daginstitution eller skole, som samarbejder med kommunens logopæder, som typisk arbejder på et Pædagogisk Psykologisk Rådgivningskontor (PPR). Du kan også kontakte logopæderne direkte, fx hvis du/I hjemmepasser jeres barn. Du er ligeledes velkommen til at kontakte Sprogklars klinikleder Trine Printz på telefon 61 69 18 24 eller mail trine@sprogklar.dk for en uforpligtende samtale. 

Til fagpersoner (dagtilbuds- og skolepersonale, logopæder mv.) 

Hvis du arbejder med børn i fx dagtilbud eller skoleregi, og har mistanke om, at du har et eller flere børn med DLD i din gruppe/klasse, eller hvis du blot vil vide mere om DLD, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere under fanen "skole" - "udviklingsmæssig sprogforstyrrelse".

 

Hvad tilbyder vi? 

I Sprogklar har vi flere logopæder, som er specialiserede inden for DLD, og vi tilbyder derfor en bred vifte af sparring, kurser og indsatser til børn. I alle tilfælde skræddersyr vi indholdet og varigheden efter jeres behov. 

Eksempler på, hvad vi tilbyder: 

 • Specifikke indsatser til børn i vores klinik 
 • Sparring til logopæder 
 • Webinarer om DLD 
 • Workshops/temadage om DLD 
 • Kurser om DLD (fra introkurser á én time til fire dages efteruddannelseskurser) 

Online uddannelse i DLD for lærere og andet skolepersonale

Eksempler på emner for kurser mv.: 

 • Udredning og diagnosticering - hvornår kan man sige, at et barn har DLD? 
 • Intervention, direkte og indirekte indsatser – hvordan hjælper logopæder og/eller dagtilbuds- og skolepersonale bedst børn med DLD? 
 • DLD og to-/flersprogethed 
 • Specifikke indsatser inden for sprogforståelse, ordforråd, grammatik og udtale 

 

Udtalelser fra tidligere deltagere på vores DLD oplæg og webinarer:

Leder, skoleområdet: ”Mange tak for fantastisk formidling om et stort og komplekst emne - kogt ned til en bouillonterning 😊 Jeg er helt sikker på, at deltagerne ved oplægget tog rigtig meget med sig hjem, jeg talte også med flere efter oplægget. De var meget glade, og jeg oplevede stor lyst til at arbejde videre med emnet."

Læsevejleder: ”Imponerende så præcist, du kunne besvare spørgsmålene uden at være forberedt”

Logopædfaglig leder: ” Tusind tak for et fremragende oplæg – og tak for de fremsendte materialer 😊 Siden mandag er det strømmet ind med en helt masse positive tilkendegivelser, og der er ingen tvivl om at både deltagere og arbejdsgruppen er meget begejstrede."

Logopæd: ”Tak for et godt, præcist og informativt oplæg i dag.”

Logopæd: ”Jeg blev meget inspireret af dit oplæg”

Kontakt os 

Kontakt klinikleder Trine Printz på telefon 61 69 18 24 eller mail trine@sprogklar.dk for at høre mere om de forskellige muligheder eller for en uforpligtende samtale om dit barn. 

 

;