Webinarer

Vi afholder løbende webinarer målrettet logopæder. Her kan du tilmelde dig vores kommende webinarer. Nåede du ikke med på vores tidligere afholdte webinarrækker, kan du også købe adgang til optagelserne af de enkelte webinarer. 

OBS: For at se vores nye børnestemmewebinarer 2023-24: klik på den blå boks til højre, eller scroll ned til bunden af siden.

I 2023 afholder Sprogklar endnu en webinarrække henvendt til logopæder. I denne serie dykker vi ned i seks forskellige emner, som er relevante for logopædisk praksis. Hvert webinar varer fem kvarter inkl. spørgsmål.

Webinarerne optages og deltagerne får optagelsen tilsendt, når webinaret er afholdt. Deltagerne vil have adgang til optagelsen i 30 dageDu kan altså med fordel tilmelde dig live-webinarerne, selvom du ikke har mulighed for at være med, når det afholdes. Til alle webinarerne hører minimum ét gratis relevant praksisrettet materiale, som deltagerne får med gratis, hvis tilmeldingen sker senest dagen før et webinar.

Her på siden kan du læse om de forskellige webinarer og tilmelde dig. Bemærk, at alle deltagere skal tilmeldes (fx hvis I er tre, der ser et webinar sammen, skal der bestilles adgang til alle tre deltagere). Hvert webinar koster 395 kr., og alle seks webinarer kan købes til en rabatpris på 1.995 kr. Alle priser er ekskl. moms. Du kan læse mere om programmet nedenfor.

Det er muligt at afregne med EAN, men i så fald skal du indtaste jeres EAN i kommentarfeltet på betalingssiden. Ligeledes hvis du bestiller på vegne af andre, skal du skrive deres navne og mailadresser i kommentarfeltet.

Vi vil sende dig en mail med alle praktiske informationer nogle dage før webinaret afholdes.

Optagelserne af webinarerne kan desuden findes i vores webshop, efter webinarerne er afholdt. Her vil priserne stige til 495,- kr pr. webinar ekskl. moms eller 2495,- kr. ekskl. moms for den samlede webinarrække. Her medfølger ikke gratis materialer. 

 

Program

Introduktion til børnestemmer
v/ Trine Printz, audiologopæd ph.d. & Mette Lund Franck, sanger og logopæd, Stemmens Portal  
Dato: 17. april 2023, kl 13-14:15

Webinaret giver en introduktion til børnestemmeområdet, herunder den raske børnestemme og de stemmevanskeligheder, vi typisk møder i børneregi. Vi berører udredning og intervention, hvordan man kan give rådgivning/vejledning og vælge interventionsmetode til forskellige børnestemmelidelser. Der vil også være konkrete øvelser og ”take-home-tips”, et introducerende overblik over mulige metodikker samt afprøvning af en til to øvelser for at mærke effekt på egen krop/stemme.

Webinaret er en introduktion til fire emner. Der vil på et senere tidspunkt blive udbudt fordybelseswebinarer inden for de fire delemner: 

 • Den raske børnestemme, anatomi og fysiologi
 • Hyppigste stemmevanskeligheder hos børn
 • Logopædisk udredning af børnestemmen
 • Logopædisk intervention - direkte og indirekte
  • Vejledning og rådgivning
  • Metodikker
  • Øvelser

 

DLD og læsning
v/ Elina Just Borsinski, audiologopæd
Dato: 23. maj 2023, kl 13-14:15

Webinaret giver en introduktion til, hvilke komponenter der indgår i læsning, og hvordan vi kan adskille børn med dysleksi fra børn med DLD. Vi berører, hvordan vi ved hjælp af sprogprofilen hos børn med risiko for læsevanskeligheder kan være med til at informere om interventionsmuligheder, og der gives konkrete eksempler på understøttende læsestrategier til børn med DLD. Dette gøres med fokus på rådgivning og samarbejde med læsevejledere.

I webinaret vil vi gennemgå følgende punkter: 

 • Hvad er læsning? 
 • Hvordan adskiller vi børn med dysleksi fra børn med DLD?
 • Understøttende læsestrategier til børn med DLD
 • Samarbejde med læsevejledere
 • Flersprogede børn med DLD og læsning

 

Cycles-tilgangen til udtalevanskeligheder
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 14. juni 2023, kl 13-14:15

Cycles-tilgangen er en systematisk tilgang, som er målrettet børn med moderate til svære udtalevanskeligheder og lav taleforståelighed. Formålet er forbedring af barnets overordnede taleforståelighed. Der arbejdes med barnets fonologiske mønstre på ordniveau i en given tidsperiode, hvorefter der fortsættes til næste mønster. Dette kører i en cyklus, således at man på et tidspunkt vender tilbage og arbejder med det første mønster igen.

Denne tilgang står i kontrast til flere andre metoder, hvor man arbejder hen mod, at barnet når op på produktionsniveau, før man går videre til næste mønster/mønstre. I webinaret kommer vi blandt andet ind på følgende spørgsmål:

 • Hvad er Cycles metoden, og hvad er en “cyclus”?
 • Hvordan anvendes metoden til skolebørn og førskolebørn?
 • Hvordan ser et cycles-forløb ud fra start til slut?
 • Hvordan struktureres en interventionsgang?
 • Hvordan vælger og prioriterer jeg målfonemer?
 • Hvis og hvordan kan metoden anvendes i onlineundervisning og gruppeundervisning?

 

Multiple Opposition Intervention (MOI)
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 9. oktober 2023, kl 13-14:15

Multiple Opposition Intervention (MOI) anvendes primært til børn med svære fonologiske vanskeligheder i form af fonemkollaps, det vil sige, hvor flere af de voksnes målfonemer kollapser og erstattes af en enkelt lyd på tværs af fonologiske klasser. Herved udtales mange forskellige ord på same måde af barnet, hvilket påvirker taleforståeligheden. Eksempelvis, når børn bruger [d] eller [b] som erstatning for en lang række andre konsonanter og konsonantklynger, så ordene mand, vand, kan, land, sand og Dan alle udtales ”Dan” eller ”band”. I webinaret vil vi blandt andet gennemgå følgende:

 • Hvad er Multiple Oppositionstilgangen?
 • Hvilke børn er egnede til et forløb med MOI?
 • Hvor mange og hvilke lyde skal man starte med?
 • Hvordan ser et MOI-forløb ud fra start til slut
 • Dosis - hvor længe skal forløbet vare?
 • Hvordan struktureres en interventionsgang?

 

Højtlæsning og sprogudvikling 
v/ Trine Kofod Kallestrup, audiologopæd
Dato: 14. november 2023, kl 13-14:15

De fleste kender til dialogisk læsning som redskab til at støtte børns sprogudvikling. Der findes også andre former for højtlæsning, men hvad siger forskningen egentlig om de forskellige former for højtlæsning? Dette webinar omhandler, hvordan vi bedst styrker børns sprogudvikling gennem højtlæsning, og hvordan du kan bruge det i konsultativ praksis.

På dette webinar adresseres følgende spørgsmål:

 • Dialogisk læsning - hvordan gør man egentlig?
 • Brug af højtlæsning i konsultativ praksis
 • Hvad siger forskningen om effekten af dialogisk læsning?
 • Børn med ADHD og højtlæsning
 • Forældres socioøkonomiske status og deres brug af højtlæsning

 

Udtale: generalisering til spontantalen
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 6. december 2023, kl 13-14:15

Ofte slippes børn med udtalevanskeligheder i den direkte undervisning, når de har styr på fx deres udtale i træningssituationen. Her er det tid til at de skal overføre det lærte til spontantalen i deres hverdag. Men hvordan gør logopæden dette mest effektivt? På dette webinar adresseres blandt andet følgende spørgsmål:

 • Generalisering af udtalen til spontantalen - hvordan når vi det sidste stykke vej?
 • Hvilke konkrete træningsprincipper og øvelser kan bruges til generalisering på forskellige alderstrin?
 • Hvordan kan øvelserne bruges konsultativt?
 • Hvordan kan man bedst støtte og arbejde med de børn, som har rester af fonologiske vanskeligheder op i skolealderen?
 • Gennemgang af dosis - hvor meget fonologisk træning er nok?

Børnestemmewebinarer 2023/24

Stemmens Portal og Sprogklar er nu klar med syv fordybelseswebinarer om børnestemmer. Webinarerne afholdes i perioden september 2023 til maj 2024. Alle webinarerne er målrettet den logopædiske PPR-praksis. De varer fem kvarter inkl. tid til spørgsmål og indeholder blandt andet oplæg, faglige drøftelser og gennemgang af konkrete øvelser og/eller teknikker.

Webinarerne er for dig, som arbejder eller har interesse i arbejdet med børnestemmer i din praksis. Vi har fokus på, at stemmeøvelserne er i børnehøjde, og på hvordan du som logopæd gør stemme- og åndedrætsøvelser spændende, afvekslende, så de engagerer barnet bedst muligt, og så det er sjovt og lærerigt for både barnet og de voksne, som skal støtte barnet i øvelsernes udførelse og implementering i hverdagen. I øvedelene lægger vi vægt på logopædens egen kropslige oplevelse af øvelsen.

Alle webinarer ligger om mandagen kl. 13.00 - 1415. Webinarerne optages og sendes ud til de tilmeldte efterfølgende, så du kan sagtens tilmelde dig, selvom du ikke kan deltage på dagen.

OBS: Er du på udkig efter et kort overordnet introduktionswebinar til børnestemmer, kan du kontakte os på info@sprogklar.dk (dette bliver sat til salg i Sprogklars webshop i august).

 

Undervisere

Mette Lund Franck er ejer af Stemmens Portal og fordeler sin arbejdstid mellem Stemmeklinik, Kursusportal og en deltidsstilling som stemmelogopæd på KCO. Hun er ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. SDU i fagene Personlig Stemmedannelse og Klinikundervisning på BA-Uddannelsen samt i ”Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme” på kandidatuddannelsen, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Mettes emner i faget er ‘Den professionelle stemme’, ‘EILO & Kronisk hoste’ samt ‘Logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb’. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og afholder opkvalificerende kurser samt yder supervision og vejledning til kommuner. Mette har mange års erfaring med udredning og behandling af stemmelidelser, stemmeproblemer og EILO hos børn og unge.

 

Trine Printz er klinikleder i Sprogklars Audiologopædiske Klinik. Hun har en ph.d. i stemmeanalyser og forstadier til cancer på stemmelæberne fra Syddansk Universitet, hvor hun i dag forsker og som ekstern lektor underviser i flere audiologopædiske fag; herunder ”Anatomi og Fysiologi”, ”Indsatsmuligheder for sprogligt udsatte børn” og ”Børns udtalevanskeligheder”. Trine har tidligere været ansat som audiologopæd på Odense Universitetshospitals Øre-Næse-Hals-/Høreklinik afd. F. Parallelt hermed har Trine mere end ti års børnelogopædisk erfaring fra PPR og privatpraksis i Sprogklars Audiologopædiske Klinik, hvor hun blandt andet har arbejdet med børnestemmer og verbal dyspraksi. Desuden har Trine i en årrække undervist på speciallægeuddannelsen sammen med foniatere og andre audiologopæder.

 

Priser og tilmelding

Du kan tilmelde dig til et enkelt eller flere webinarer eller købe hele pakken med rabat.

Hvert webinar koster 395 kr., og alle syv webinarer kan købes til en rabatpris på 2.495 kr. Alle priser er ekskl. moms.

Du kan godt købe adgang til hele rækken, selvom de første webinarer er afholdt. I dette tilfælde vil du modtage de første webinarer som videooptagelse.

Du kan læse mere om programmet nedenfor.

Det er muligt at afregne med EAN, men i så fald skal du indtaste jeres EAN i kommentarfeltet på betalingssiden. Ligeledes hvis du bestiller på vegne af andre, skal du skrive deres navne og mailadresser i kommentarfeltet.

Bemærk, at alle deltagere skal tilmeldes (fx hvis I er tre, der ser et webinar sammen, skal der bestilles adgang til alle tre deltagere). Hvis I er en gruppe på minimum otte deltagere, kan I kontakte os for en gruppepris.

Vi sender dig en mail med alle praktiske informationer, nogle dage før webinaret afholdes.

Webinarerne optages, og deltagerne får optagelsen tilsendt, når webinaret er afholdt. Deltagerne vil have adgang til optagelsen i 30 dage. Du kan altså med fordel tilmelde dig live-webinarerne, selvom du ikke har mulighed for at være med, når de afholdes.

Optagelserne af webinarerne kan desuden findes i Sprogklars webshop, efter webinarerne er afholdt. Her vil priserne stige til 495,- kr. pr. webinar ekskl. moms eller 2.995,- kr. ekskl. moms for den samlede webinarrække. Her medfølger ikke slides.

KLIK HER FOR TILMELDING TIL BØRNESTEMMEWEBINARER

 

Mulighed for sparring

Som noget ekstra til jer, som deltager i minimum ét af webinarerne, giver vi 15% på online sparringstimer, når I køber minimum 3 halve timer hos os. Vi giver sparring inden for alle emner for at sikre så god implementering som muligt. Sparringen kan fordeles hen over hele året eller ligge mere samlet. Prisen for 3 x 30 minutters sparring er i alt 1.400 kr. ex moms.

 

Program

2. oktober 2023: Udredning af børnestemmer

Vi gennemgår udredning og tolkning af børnestemmen – en vigtig forudsætning for at vælge den rette intervention. Hvilke udredningsværktøjer kan man bruge, hvordan gennemfører man dem på forskellige alderstrin, og hvordan tolker man de resultater, man står med?

 

13. november 2023: De hyppigste stemmelidelser hos børn

På dette webinar giver vi en anatomisk og fysiologisk intro til hyperfunktionelle stemmer og noduli (sangerknuder) hos børn. Herefter arbejder vi med interventionen til disse lidelser. Du får mulighed for at afprøve en række konkrete øvelser, og du får praksisnære tips til det indirekte arbejde med disse børn.

 

11. december 2023: Få styr på din metode! Teori og praksis.

Hvordan vælger man den rette interventionstilgang? Dette webinar er for dig, som gerne vil have overblik over, hvilke metoder du skal bruge til hvilke typer børnestemmelidelser. Vi giver overblik, oversigter og struktur, så det er let for dig at gå til arbejdet med et barns stemme, uanset om du møder stemmevanskelighederne ofte eller lidt sjældnere i din praksis. Et virkelig anvendeligt kursus - også hvis du er ny i børnestemmernes univers.

 

8. januar 2024: Flow-fonation til reduktion af spændingsproblematikker

Flowfonation er en gruppe af sjove stemmeøvelser, som let kan tilpasses børn. Gennem adfærdsændring og bevidsthedsøvelser kan spændingerne på barnets stemmelæber aflastes. På webinaret lærer du om, hvilke typer børnestemmelidelser denne type øvelser er velegnede – og ikke velegnede – til, samt hvordan du som logopæd selv vil opleve og se øvelsernes effekt på barnet.

 

11. marts 2024: SOVT-øvelser (Semi-Occluded Vocal Tract Exercises)

Tag med ind i SOVT-øvelsernes formidable univers! SOVT-øvelser er en gruppe enkle stemmeøvelser, som kan bruges til børn helt ned i 2-3 års alderen. Øvelserne bidrager til reduceret stemmelæbespænding og aflastning af stemmen på en sjov, let tilgængelig og afvekslende måde. Vi gennemgår, hvilke typer børnestemmelidelser denne type øvelser er velegnede – og ikke velegnede - til.

 

15. april 2024: Kropslig afspænding

Et webinar spækket med konkrete praksisnære øvelser og tips! Vi fordyber os i barnets selvregulering og samregulering med den voksne, kropslig afspænding, vagusnerven og åndedrættet. Et webinar for dig, som gerne vil arbejde ud fra en holistisk tankegang med det hele barn i fokus.

 

27. maj 2024: Indirekte og konsultativ børnestemmeintervention

For dig som arbejder rent konsultativt eller som vejleder de voksne omkring barnet som et led i din direkte indsats! På dette webinar dykker vi ned i det konsultative og indirekte arbejde med børnestemmen. Vi gennemgår stemmehygiejniske råd, kommunikative stemmeskånende strategier og gode stemmevaner. Hertil betydningen at det relationelle element, bevidstgørelse og samregulering mellem forældre/andre voksne og barnet. På webinaret gives tips til, hvordan du mest effektivt får implementeret din logopædiske viden og øvelser til de voksne omkring barnet.