Webinarer

Vi afholder løbende webinarer målrettet logopæder. Her kan du tilmelde dig vores kommende webinarer. Nåede du ikke med på vores tidligere afholdte webinarrækker, kan du også købe adgang til optagelserne af de enkelte webinarer. 

OBS: For at se vores nye børnestemmewebinarer 2023-24: klik på den blå boks til højre, eller scroll ned til bunden af siden.

I 2024 afholder Sprogklar endnu en webinarrække henvendt til logopæder. I denne serie dykker vi ned i seks forskellige emner, som er relevante for logopædisk praksis. Hvert webinar varer fem kvarter inkl. spørgsmål.

Webinarerne optages og deltagerne får optagelsen tilsendt, når webinaret er afholdt. Deltagerne vil have adgang til optagelsen i 30 dage. Du kan altså med fordel tilmelde dig live-webinarerne, selvom du ikke har mulighed for at være med, når det afholdes. Til alle webinarerne hører minimum ét gratis relevant praksisrettet materiale, som deltagerne får med gratis, hvis tilmeldingen sker senest dagen før et webinar.

Her på siden kan du læse om de forskellige webinarer og tilmelde dig. Bemærk, at alle deltagere skal tilmeldes (fx hvis I er tre, der ser et webinar sammen, skal der bestilles adgang til alle tre deltagere). Hvert webinar koster 395 kr., og alle seks webinarer kan købes til en rabatpris på 1.995 kr. Alle priser er ekskl. moms. Du kan læse mere om programmet nedenfor.

Det er muligt at afregne med EAN, men i så fald skal du indtaste jeres EAN i kommentarfeltet på betalingssiden. Ligeledes hvis du bestiller på vegne af andre, skal du skrive deres navne og mailadresser i kommentarfeltet.

Vi vil sende dig en mail med alle praktiske informationer nogle dage før webinaret afholdes.

Optagelserne af webinarerne kan desuden findes i vores webshop, efter webinarerne er afholdt. Her vil priserne stige til 495,- kr pr. webinar ekskl. moms eller 2495,- kr. ekskl. moms for den samlede webinarrække. Her medfølger ikke gratis materialer. 

 

Program

DLD udredning - flersprogede 
v/ Elina Just Borsinski, audiologopæd  
Dato: 12. marts 2024, kl 13-14:15

Webinaret giver en introduktion til Developmental Language Disorder (DLD) i en flersproget kontekst. Vi berører, hvordan vi indsamler viden, der hjælper os med at skelne mellem et andetsprog i udvikling og en sprogforstyrrelse. Herunder kommer vi ind på principper i udredningen af flersprogede børn samt konkrete udredningsmetoder.  

I webinaret kommer vi til at gennemgå følgende punkter:

 • Hvad er DLD?
 • Andetsprog i udvikling eller DLD?
 • Udfordringer i udredningen af flersprogede børn
 • Udredningsmaterialer
 • Hvornår skal børnene indstilles til PPR?

Intervention - inkonsistente fonologiske vanskeligheder
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 16. april 2024, kl 13-14:15

Webinaret giver en kort introduktion til, hvordan vi identificerer inkonsistente fonologiske forstyrrelser og fortsætter herefter over i interventionen hertil i form af gennemgang af metoden Core Vocabulary Therapy.

I webinaret kommer vi blandt andet ind på følgende punkter:

 • Konsistente versus inkonsistente fonologiske forstyrrelser
 • Hvordan vi udreder for inkonsistent fonologisk forstyrrelse
 • Differentiering mellem inkonsistent fonologisk forstyrrelse og motoriske talevanskeligheder, fx verbal dyspraksi
 • Core Vocabulary Therapy som metode til behandling af inkonsistent fonologisk forstyrrelse

Intervention DLD - flersprogede
v/ Elina Just Borsinski, audiologopæd  
Dato: 4. juni 2024, kl 13-14:15

I webinaret gennemgås konkrete værktøjer og strategier til indsatser for flersprogede børn med Developmental Language Disorder (DLD). Dette webinar bygger videre på webinaret om DLD hos flersprogede børn med fokus på udredning. Vi vil sætte fokus på praksisorienterede tilgange, forældreinddragelse og give konkrete forslag til at arbejde med flersprogede børn med DLD.

I webinaret kommer vi til at gennemgå følgende punkter:

 • Indsatser målrettet flersprogede børn
 • Forældreinddragelse
 • Konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med et flersproget barn med DLD

DLD - udskoling og unge
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 17. september 2024, kl 13-14:15

I dette webinar kigger vi nærmere på de ældste skoleelever og unge med DLD. Vi kommer ind på, hvilke tegn, der er på DLD i disse aldersgrupper, hvordan det receptive og produktive sprog kan være ramt. Vi ser også på konsekvenser for sprogforstyrrelsen i forhold til uddannelse og studier, job, venner, alkoholforbrug, psykisk trivsel og andre faktorer. 

Du vil på webinaret høre om følgende punkter: 

 • Opsporing og hvordan DLD viser sig hos de ældste skoleelever og unge
 • Kamuflering af vanskelighederne
 • Konsekvenser af DLD i den pågældende aldersgruppe
 • Lovgivning, støtte til eksamen og andre særlige hensyn

Colorful Semantics: Særlige sætningskonstruktioner

v/ Elina Just Borsinski, audiologopæd
Dato: 22. oktober 2024, kl 13-14:15

I dette webinar gennemgår vi interventionsmetoden Colourful Semantics, der har til formål at styrke forståelsen af sammenhængen mellem sætningsstruktur (syntaks) og sætningsindhold (semantik) hos børn i alderen 5-9 år med grammatiske vanskeligheder. Colourful Semantics anvender visuelle prompts for at gøre komplekse grammatiske strukturer mere tilgængelige og anvendelige for børn. 

I webinaret kommer vi til at gennemgå følgende punkter:

 • Introduktion til Colourful Semantics
 • Sådan bruger du metoden i praksis
 • Gennemgang af danske sætningskonstruktioner
 • Colourful Semantics i en konsultativ kontekst

Verbal dyspraksi og skolestart
v/ Trine Printz, audiologopæd, ph.d.
Dato: 19. november 2024, kl 13-14:15

På dette webinar gennemgår vi en række overvejelser, som kan gøre sig gældende for børn med verbal dyspraksi, som står over for skolestart. Vi ser på, hvordan vi kan lave en god overgang fra børnehave til skole og få modtagende lærere klædt godt på til at modtage barnet med talevanskeligheder. Vi kommer ind på udtrætning og søvn, mobning og legeaftaler. Vi kigger på indlæringen af læsning, skrivning og stavning. 

Du vil på webinaret få viden om følgende spørgsmål, som kan vise sig ved børn med verbal dyspraksi: 

 • Hvordan kan vi lave en god overgang fra børnehave til skole?
 • Hvilke faktorer kan forudsige noget om læsningen hos børn med verbal dyspraksi?
 • Hvordan kan vi bedst støtte den kommende læseindlæring og forebygge læsevanskeligheder?
 • Hvordan tager vi højde for og støtter barnet og familien i forhold til udtrætning, søvn og venskaber?

Børnestemmewebinarer 2023/24

Stemmens Portal og Sprogklar er nu klar med syv fordybelseswebinarer om børnestemmer. Webinarerne afholdes i perioden september 2023 til maj 2024. Alle webinarerne er målrettet den logopædiske PPR-praksis. De varer fem kvarter inkl. tid til spørgsmål og indeholder blandt andet oplæg, faglige drøftelser og gennemgang af konkrete øvelser og/eller teknikker.

Webinarerne er for dig, som arbejder eller har interesse i arbejdet med børnestemmer i din praksis. Vi har fokus på, at stemmeøvelserne er i børnehøjde, og på hvordan du som logopæd gør stemme- og åndedrætsøvelser spændende, afvekslende, så de engagerer barnet bedst muligt, og så det er sjovt og lærerigt for både barnet og de voksne, som skal støtte barnet i øvelsernes udførelse og implementering i hverdagen. I øvedelene lægger vi vægt på logopædens egen kropslige oplevelse af øvelsen.

Alle webinarer ligger om mandagen kl. 13.00 - 1415. Webinarerne optages og sendes ud til de tilmeldte efterfølgende, så du kan sagtens tilmelde dig, selvom du ikke kan deltage på dagen.

OBS: Er du på udkig efter et kort overordnet introduktionswebinar til børnestemmer, kan du kontakte os på info@sprogklar.dk (dette bliver sat til salg i Sprogklars webshop i august).

 

Undervisere

Mette Lund Franck er ejer af Stemmens Portal og fordeler sin arbejdstid mellem Stemmeklinik, Kursusportal og en deltidsstilling som stemmelogopæd på KCO. Hun er ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. SDU i fagene Personlig Stemmedannelse og Klinikundervisning på BA-Uddannelsen samt i ”Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme” på kandidatuddannelsen, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Mettes emner i faget er ‘Den professionelle stemme’, ‘EILO & Kronisk hoste’ samt ‘Logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb’. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og afholder opkvalificerende kurser samt yder supervision og vejledning til kommuner. Mette har mange års erfaring med udredning og behandling af stemmelidelser, stemmeproblemer og EILO hos børn og unge.

 

Trine Printz er klinikleder i Sprogklars Audiologopædiske Klinik. Hun har en ph.d. i stemmeanalyser og forstadier til cancer på stemmelæberne fra Syddansk Universitet, hvor hun i dag forsker og som ekstern lektor underviser i flere audiologopædiske fag; herunder ”Anatomi og Fysiologi”, ”Indsatsmuligheder for sprogligt udsatte børn” og ”Børns udtalevanskeligheder”. Trine har tidligere været ansat som audiologopæd på Odense Universitetshospitals Øre-Næse-Hals-/Høreklinik afd. F. Parallelt hermed har Trine mere end ti års børnelogopædisk erfaring fra PPR og privatpraksis i Sprogklars Audiologopædiske Klinik, hvor hun blandt andet har arbejdet med børnestemmer og verbal dyspraksi. Desuden har Trine i en årrække undervist på speciallægeuddannelsen sammen med foniatere og andre audiologopæder.

 

Priser og tilmelding

Du kan tilmelde dig til et enkelt eller flere webinarer eller købe hele pakken med rabat.

Hvert webinar koster 395 kr., og alle syv webinarer kan købes til en rabatpris på 2.495 kr. Alle priser er ekskl. moms.

Du kan godt købe adgang til hele rækken, selvom de første webinarer er afholdt. I dette tilfælde vil du modtage de første webinarer som videooptagelse.

Du kan læse mere om programmet nedenfor.

Det er muligt at afregne med EAN, men i så fald skal du indtaste jeres EAN i kommentarfeltet på betalingssiden. Ligeledes hvis du bestiller på vegne af andre, skal du skrive deres navne og mailadresser i kommentarfeltet.

Bemærk, at alle deltagere skal tilmeldes (fx hvis I er tre, der ser et webinar sammen, skal der bestilles adgang til alle tre deltagere). Hvis I er en gruppe på minimum otte deltagere, kan I kontakte os for en gruppepris.

Vi sender dig en mail med alle praktiske informationer, nogle dage før webinaret afholdes.

Webinarerne optages, og deltagerne får optagelsen tilsendt, når webinaret er afholdt. Deltagerne vil have adgang til optagelsen i 30 dage. Du kan altså med fordel tilmelde dig live-webinarerne, selvom du ikke har mulighed for at være med, når de afholdes.

Optagelserne af webinarerne kan desuden findes i Sprogklars webshop, efter webinarerne er afholdt. Her vil priserne stige til 495,- kr. pr. webinar ekskl. moms eller 2.995,- kr. ekskl. moms for den samlede webinarrække. Her medfølger ikke slides.

KLIK HER FOR TILMELDING TIL BØRNESTEMMEWEBINARER

 

Mulighed for sparring

Som noget ekstra til jer, som deltager i minimum ét af webinarerne, giver vi 15% på online sparringstimer, når I køber minimum 3 halve timer hos os. Vi giver sparring inden for alle emner for at sikre så god implementering som muligt. Sparringen kan fordeles hen over hele året eller ligge mere samlet. Prisen for 3 x 30 minutters sparring er i alt 1.400 kr. ex moms.

 

Program

2. oktober 2023: Udredning af børnestemmer

Vi gennemgår udredning og tolkning af børnestemmen – en vigtig forudsætning for at vælge den rette intervention. Hvilke udredningsværktøjer kan man bruge, hvordan gennemfører man dem på forskellige alderstrin, og hvordan tolker man de resultater, man står med?

 

13. november 2023: De hyppigste stemmelidelser hos børn

På dette webinar giver vi en anatomisk og fysiologisk intro til hyperfunktionelle stemmer og noduli (sangerknuder) hos børn. Herefter arbejder vi med interventionen til disse lidelser. Du får mulighed for at afprøve en række konkrete øvelser, og du får praksisnære tips til det indirekte arbejde med disse børn.

 

11. december 2023: Få styr på din metode! Teori og praksis.

Hvordan vælger man den rette interventionstilgang? Dette webinar er for dig, som gerne vil have overblik over, hvilke metoder du skal bruge til hvilke typer børnestemmelidelser. Vi giver overblik, oversigter og struktur, så det er let for dig at gå til arbejdet med et barns stemme, uanset om du møder stemmevanskelighederne ofte eller lidt sjældnere i din praksis. Et virkelig anvendeligt kursus - også hvis du er ny i børnestemmernes univers.

 

8. januar 2024: Flow-fonation til reduktion af spændingsproblematikker

Flowfonation er en gruppe af sjove stemmeøvelser, som let kan tilpasses børn. Gennem adfærdsændring og bevidsthedsøvelser kan spændingerne på barnets stemmelæber aflastes. På webinaret lærer du om, hvilke typer børnestemmelidelser denne type øvelser er velegnede – og ikke velegnede – til, samt hvordan du som logopæd selv vil opleve og se øvelsernes effekt på barnet.

 

11. marts 2024: SOVT-øvelser (Semi-Occluded Vocal Tract Exercises)

Tag med ind i SOVT-øvelsernes formidable univers! SOVT-øvelser er en gruppe enkle stemmeøvelser, som kan bruges til børn helt ned i 2-3 års alderen. Øvelserne bidrager til reduceret stemmelæbespænding og aflastning af stemmen på en sjov, let tilgængelig og afvekslende måde. Vi gennemgår, hvilke typer børnestemmelidelser denne type øvelser er velegnede – og ikke velegnede - til.

 

15. april 2024: Kropslig afspænding

Et webinar spækket med konkrete praksisnære øvelser og tips! Vi fordyber os i barnets selvregulering og samregulering med den voksne, kropslig afspænding, vagusnerven og åndedrættet. Et webinar for dig, som gerne vil arbejde ud fra en holistisk tankegang med det hele barn i fokus.

 

27. maj 2024: Indirekte og konsultativ børnestemmeintervention

For dig som arbejder rent konsultativt eller som vejleder de voksne omkring barnet som et led i din direkte indsats! På dette webinar dykker vi ned i det konsultative og indirekte arbejde med børnestemmen. Vi gennemgår stemmehygiejniske råd, kommunikative stemmeskånende strategier og gode stemmevaner. Hertil betydningen at det relationelle element, bevidstgørelse og samregulering mellem forældre/andre voksne og barnet. På webinaret gives tips til, hvordan du mest effektivt får implementeret din logopædiske viden og øvelser til de voksne omkring barnet.

 

;