Forældreforløb

Online forældreforløb 

Vi afholder løbende onlineforløb målrettet forældre. Her kan du tilmelde dig vores kommende forældreforløb. Nåede du ikke med på vores tidligere afholdte forældreforløb, kan du også købe adgang til optagelserne af de enkelte oplæg. 

I 2023 afholder Sprogklar en webinarrække henvendt til forældre. I denne serie dykker vi ned i tre forskellige emner: verbal dyspraksi, udtalevanskeligheder og Late Talkers (sent talende børn). Hvert webinar varer en time inkl. spørgsmål.

Forløbene ligger over tre dage med hver sit faglige oplæg i forældrevenligt sprog.; en times varighed pr gang. Vi afholder dem løbende. Forløbene er ens, så I skal således kun tilmelde jer det ene. Ved tilmelding skriver I jer på en af de to muligheder.

Der vil være god tid til at stille spørgsmål undervejs

Det er vigtigt for os at sige, at alle forløb er individuelle, og selve indsatsen til lige netop jeres barn bedst afgøres af jeres egen logopæd.

Pædagogisk personale og logopæder er også velkomne, men er du logopæd, vil en række af vores andre webinarer og forløb nok være mere relevante for dig. Kontakt os for muligheder, eller se vores tidligere afholdte pædagogiske og logopædiske webinarer på vores hjemmeside.

Webinarerne optages, og deltagerne får optagelsen tilsendt, når webinaret er afholdt. Du kan altså med fordel tilmelde dig live-webinarerne, selvom du ikke har mulighed for at være med, når de afholdes. 

Her på siden kan du læse om de forskellige webinarer og tilmelde dig.

Hver webinarserie koster 695 kr

Der udsendes Zoomlink dagen inden webinarerne. Selve forløbet, men ikke spørgsmålene, optages og sendes til deltagerne efterfølgende.

Optagelserne af webinarerne kan desuden findes i vores webshop, efter webinarerne er afholdt.

 

Forældreforløb

Klik herunder for at folde de forskellige kurser ud

Verbal dyspraksi

Program

Forældreforløb om Verbal Dyspraksi 

v/ Trine Printz, audiologopæd ph.d.   

Velkommen til Sprogklars kursusforløb i verbal dyspraksi for forældre.

Kursus forløbet er til jer, som er forældre til børn med verbal dyspraksi eller mistanke herom. Måske har I eller jeres logopæd en mistanke om, at jeres barn har verbal dyspraksi, måske har I netop fået en henvisning til udredning herfor, eller måske er I startet op med en indsats. I kan også deltage, selvom I allerede er i et forløb, eksempelvis for at få en større baggrundsviden om verbal dyspraksi eller ny inspiration.

Vi afholder forløbet i marts (aften) og igen i juni (formiddag). Forløbene er ens, så I skal således kun tilmelde jer det ene. Ved tilmelding skriver I jer på en af de to muligheder.

Første gang forløbet afholdes:

 • tirsdag d. 21. marts kl. 19:30-20:30
 • torsdag d. 30. marts kl. 19:30-20:30
 • onsdag d. 12. april kl. 19:30-20:30

Anden gang forløbet afholdes:

 • torsdag d. 1. juni kl. 09:00-10:00
 • tirsdag d. 6. juni kl. 09:00-10:00
 • onsdag d. 14. juni kl. 09:00-10:00

Indhold de tre dage:

Dag 1: Hvad er verbal dyspraksi?

Indhold:

 • Symptomer på verbal dyspraksi
 • Hvad kan vi gøre som forældre, hvis vi mistænker, at vores barn har verbal dyspraksi?
 • Skal vores barn udredes eller have en diagnose – og i givet fald: hvordan foregår det?
 • Hvad er fremtidsudsigterne for børn med verbal dyspraksi?

Dag 2: Indsatser til verbal dyspraksi

Indhold:

 • Hvad findes der af behandlingsmetoder?
 • Hvad kan man gøre som forældre? 
 • Hvor meget og hvilken træning anbefales på forskellige tidspunkter i barnets forløb?
 • Principperne bag udvælgelse af øveord og -sætninger

Dag 3: Motoriske læringsprincipper

Indhold:

 • Gennemgang af de motoriske læringsprincipper
 • Hvorfor anbefales principperne til børn med verbal dyspraksi?
 • Anvendelse af principperne hjemme
 • Konkrete øvelser til overførsel af ord og sætninger fra træningen til barnets hverdagstale

Oplægsholder:

Webinarerne afholdes af audiologopæd ph.d. Trine Printz, som har specialiseret sig inden for blandt andet verbal dyspraksi. Trine har over ti års erfaring med:

 • Udredning og diagnosticering for verbal dyspraksi. Var i en årrække en del af diagnosticeringsteamet på Odense Universitetshospital. 
 • Undervisning og behandling, både direkte undervisning af børnene samt rådgivning og vejledning til forældre
 • Sparring og supervision til andre logopæder og fagpersoner
 • Kursusafholdelse i hele landet

Trine er i dag klinikleder hos Sprogklar ApS. Herudover underviser og forsker hun på Syddansk Universitet.

Tilmeld dig her

Late Talkers

Forældreforløb om Late Talkers (sent talende børn)

v/ Elina Just Borsinski, audiologopæd

Velkommen til Sprogklars forældreforløb i Late Talkers, det vil sige børn, som siger under 50 ord, når de er fyldt 2 år. 

Forløbet er til jer, der er forældre til et barn, der er mellem 0 og 3 år, som endnu ikke er kommet i gang med at tale, eller som er kommet sent i gang med at tale. Måske er I bekymrede for, om jeres barn får lært at tale, måske har dagplejen, vuggestuen eller børnehaven udtrykt bekymring, og måske er I i gang med en indsats med en logopæd. I kan godt deltage, selvom I allerede er i et forløb, eksempelvis for at få en større baggrundsviden om Late Talkers eller ny inspiration.

Vi holder forløbet i april (aftener) og igen i juni (formiddage). Forløbene er ens, så I skal således kun tilmelde jer det ene. Ved tilmelding skriver I jer på en af de to muligheder.

Første gang forløbet afholdes:

 • torsdag d. 13. april kl. 19:30-20:30
 • torsdag d. 20. april kl. 19:30-20:30
 • onsdag d. 26. april kl. 19:30-20:30

Anden gang forløbet afholdes:

 • tirsdag d. 8. juni kl. 09:00-10:00
 • torsdag d. 15. juni kl. 09:00-10:00
 • onsdag d. 21. juni kl. 09:00-10:00

Indhold de tre dage:

Dag 1: Hvad er Late Talkers?

Indhold:

 • Hvornår kan man sige, at et barn er en Late Talker?
 • Hvorfor taler børn sent? 
 • Skal vores barn udredes, eller skal vi vente og se, om sproget kommer af sig selv?  

Dag 2: Indsatser til Late Talkers

Indhold:

 • Hvordan hjælper man Late Talkers? 
 • Hvordan kan vi som forældre støtte vores barn i at komme i gang med at tale? 
 • Hvad er udsigterne for, at vores barn kommer på niveau med jævnaldrende?

Dag 3: Late Talker eller …? 

Indhold:

 • Flersprogethed: andetsprog i udvikling eller Late Talker? 
 • Hvis vores barn ikke er kommet i gang med at tale, er det så en Late Talker, eller kan det skyldes andet? 

Oplægsholder:

Webinarerne afholdes af audiologopæd Elina Just Borsinski, som har specialiseret sig inden for blandt andet Late Talkers. Elina holder blandt andet kurser om Late Talkers og arbejder som audiologopæd i Sprogklars Logopædiske Klinik, hvorfra hun har særlig god erfaring med at have vejledningsforløb med forældre til børn, som er Late Talkers. 

Tilmeld dig her

Udtalevanskeligheder

Forældreforløb i udtalevanskeligheder

v/ Trine Kofod Kallestrup, audiologopæd

Velkommen til Sprogklars forældreforløb i udtalevanskeligheder.

Forløbet er til jer, der er forældre til børn, der har udtaler ordene anderledes end jævnaldrende børn. Det kan være, jeres barn siger “to” i stedet for “ko”, “bar” i stedet for “far” eller “nampe” i stedet for “lampe”.

Måske er I bekymrede for, om jeres barn kommer til at udtale ordene normalt, eller om jeres barn har brug for hjælp til at komme til det. 

Måske har personer omkring jer eller jeres barns dagtilbud udtrykt bekymring, og måske er I allerede i gang med en indsats med en logopæd. I kan godt deltage, selvom I allerede er i et forløb, eksempelvis for at få en større baggrundsviden om udtalevanskeligheder eller ny inspiration til træningen med jeres barn.

Vi afholder forløbet i april (aftener) og igen i august (formiddage). Forløbene er ens, så I skal således kun tilmelde jer det ene. Ved tilmelding skriver I jer på en af de to muligheder.

Første gang forløbet afholdes:

 • tirsdag d. 25. april kl. 19:30-20:30
 • tirsdag d. 2. maj kl. 19:30-20:30
 • tirsdag d. 9. maj kl. 19:30-20:30

Anden gang forløbet afholdes:

 • torsdag d. 17. august kl. 09:00-10:00
 • torsdag d. 24. august kl. 09:00-10:00
 • torsdag d. 31. august kl. 09:00-10:00

Indhold de tre dage:

Dag 1: Hvad er udtalevanskeligheder?

Indhold:

 • Typer af udtalevanskeligheder
 • Hvilken rolle spiller sut, mundmotorik og tungebånd for børns udtale? 
 • Hvorfor får børn udtalevanskeligheder?
 • Skal barnet udredes for udtalevanskeligheder, eller skal vi vente og se, om udtalen kommer på plads af sig selv?  

Dag 2: Er mit barns udtale forsinket eller afvigende?

Indhold:

 • Hvordan og hvor længe er det typisk for børn at udtale ord forkert? 
 • Konkrete eksempler på måder, børn kan udtale ord forkert
 • Hvornår skal man gøre noget? 
 • Er der andre ting, vi skal være opmærksomme på? 

Dag 3: Indsatser til børn med udtalevanskeligheder 

Indhold:

 • Hvordan hjælper man med børn med udtalevanskeligheder? 
 • Hvordan kan vi som forældre støtte vores barns udtale i hverdagen?
 • Hvordan vil mit barn klare sig?
 • Udtalevanskeligheder og læsning

Oplægsholder:

Webinarene afholdes af audiologopæd Trine Kofod Kallestrup, som har specialiseret sig inden for blandt andet udtalevanskeligheder. Trine arbejder som audiologopæd i Sprogklars Logopædiske Klinik, hvorfra hun har særlig god erfaring med at have både undervisnings- og vejledningsforløb med forældre til børn, som har forskellige typer udtalevanskeligheder.  

Tilmeld dig her

DLD - udviklingsmæssig sprogforstyrrelse FØRSKOLE

Forældreforløb i DLD (førskole)

v/ Trine Kofod Kallestrup, audiologopæd

Velkommen til Sprogklars forældreforløb i DLD for børn i førskolealderen.

DLD står for Developmental Language Disorder - på dansk “udviklingsmæssig sprogforstyrrelse”, hvor de sproglige vanskeligheder ikke bedres af sig selv uden den rette hjælp. Vanskelighederne skal være markant under det forventede for alderen, for at der er tale om DLD. 

Forløbet er til jer, som sidder med en tvivl om, hvorvidt jeres barn kan have DLD. Måske er I bekymrede for, om jeres barn har sproglige vanskeligheder, måske har dagplejen, vuggestuen eller børnehaven udtrykt bekymring, og måske er I i gang med en indsats med en logopæd. I kan godt deltage, selvom I allerede er i et forløb, eksempelvis for at få en større baggrundsviden om DLD eller ny inspiration.

Forløbet ligger over tre dage; en times varighed pr gang. 

Forløbet afholdes:

 • torsdag d. 15. juni kl. 19:30-20:30
 • torsdag d. 22. juni kl. 19:30-20:30
 • torsdag d. 29. juni kl. 19:30-20:30

Indhold de tre dage:

Dag 1: Hvad er DLD?

Indhold:

 • Hvornår kan man sige, at et barn har DLD?
 • Hvorfor får børn DLD? 
 • Skal vores barn udredes, eller skal vi vente og se?  

Dag 2: Indsatser til børn med DLD 

Indhold:

 • Hvordan hjælper man børn med DLD i førskolealderen? 
 • Hvordan kan vi som forældre støtte vores barns sprog? 
 • Hvad er udsigterne for, at vores barn kommer på niveau med jævnaldrende?

Dag 3: DLD eller …? 

Indhold:

 • Flersprogethed: andetsprog i udvikling eller DLD? 
 • Hvis vores barn har svært ved at bruge sproget, er det så DLD, eller kan det skyldes andet? 

Oplægsholder:

Webinaret afholdes af audiologopæd Trine Kofod Kallestrup, som har specialiseret sig inden for blandt andet DLD. Trine holder blandt andet kurser om DLD og arbejder som audiologopæd i Sprogklars Logopædiske Klinik, hvorfra hun har særlig god erfaring med at udrede og have undervisnings- og vejledningsforløb med forældre til børn, som har DLD.

Tilmeld dig her

DLD - udviklingsmæssig sprogforstyrrelse SKOLEBØRN

Forældreforløb i DLD (skole)

v/ Elina Just Borsinski, audiologopæd

Velkommen til Sprogklars forældreforløb i DLD for børn i skolealderen.

DLD står for Developmental Language Disorder - på dansk “udviklingsmæssig sprogforstyrrelse”, hvor de sproglige vanskeligheder ikke bedres af sig selv uden den rette hjælp. Vanskelighederne skal være markant under det forventede for alderen, for at der er tale om DLD. 

Forløbet er til jer, som sidder med en tvivl om, hvorvidt jeres barn kan have DLD. Måske er I bekymrede for, om jeres barn har sproglige vanskeligheder, måske har skolen udtrykt bekymring, og måske er I i gang med en indsats med en logopæd. I kan godt deltage, selvom I allerede er i et forløb, eksempelvis for at få en større baggrundsviden om DLD eller ny inspiration.

Forløbet ligger over tre dage; en times varighed pr gang. 

Forløbet afholdes:

 • onsdag d. 7. juni kl. 19:30-20:30
 • onsdag d. 14. juni kl. 19:30-20:30
 • onsdag d. 21. juni kl. 19:30-20:30

Indhold de tre dage:

Dag 1: Hvad er DLD?

Indhold:

 • Hvornår kan man sige, at et barn har DLD?
 • Hvorfor får børn DLD? 
 • Skal vores barn udredes, eller skal vi vente og se?  

Dag 2: Indsatser til børn med DLD 

Indhold:

 • Hvordan hjælper man børn med DLD i skolealderen? 
 • Hvordan kan vi som forældre støtte vores barns sprog? 
 • Hvad er udsigterne for, at vores barn kommer på niveau med jævnaldrende?

Dag 3: DLD eller …? 

Indhold:

 • Flersprogethed: andetsprog i udvikling eller DLD? 
 • Hvis vores barn har svært ved at bruge sproget, er det så DLD, eller kan det skyldes andet? 

Oplægsholder:

Webinarerne afholdes af audiologopæd Elina Just Borsinski, som har specialiseret sig inden for blandt andet DLD. Elina holder blandt andet kurser om DLD og arbejder som audiologopæd i Sprogklars Logopædiske Klinik, hvorfra hun har særlig god erfaring med at udrede og have undervisnings- og vejledningsforløb med forældre til børn, som har DLD.

Tilmeld dig her

Skærmbrug og børns sprog - hvad er op og ned?

Vil du vide mere om, hvad dit barns brug af telefon, iPad, fjernsyn og andre skærme kan betyde for dit barns sproglige udvikling? Justin Markussen-Brown har sat sig ind i den nyeste forskning om skærmbrugs betydning for børns sproglige udvikling. Det vil han nu holde et webinar om for forældre. Her vil han komme ind på, hvilke anbefalinger man på baggrund af forskningen kan give ift.: 
- Børns tidsforbrug på skærmene.
- Skærmbrug hos børn på forskellige alderstrin.
- Hvad børn bruger tiden på, når de er på skærmene.
Webinaret holdes onsdag d. 10/5 kl. 19:30-20:30.
Tilmeld dig her, og få hjælp til at træffe beslutninger om skærmbrug, som kan give dit barns sprog de bedste forudsætninger for at udvikle sig.