Efteruddannelse

Efteruddannelse i børns sprogtilegnelse og sprogpædagogik

Børn udvikler stærke sprogfærdigheder, når de befinder sig i et sprogmiljø af høj kvalitet. Men høj sprogpædagogisk kvalitet opstår ikke af sig selv. Medarbejderne, der er sammen med børnene, skal nødvendigvis have evidensbaseret viden om sprogtilegnelse, ligesom de skal være rutinerede i at anvende en lang række sprogpædagogiske metoder, der aktivt understøtter børns sprogudvikling - hvad enten børnene er et- eller flersprogede.

I Sprogklar har vi flere års forskningsmæssig og praktisk erfaring i at efteruddanne dagtilbuds- og skolepersonale inden for sprogtilegnelse og sprogpædagogik. Vores efteruddannelser kombinerer de mest effektive metoder inden for kompetenceudvikling, hvilket skaber målbare effekter i sprogpædagogisk kvalitet med en stærk forankring i praksis.

Her kan du læse om vores "efteruddannelsespakker" til forskellige målgrupper. Hver efteruddannelsespakke inkluderer en række velafprøvede elementer, som vi tilpasser til jeres konkrete behov, men som ellers er "ready to go". Efteruddannelsesforløb med efteruddannelsespakkerne kan normalt igangsættes straks.

Selvstudie eller blandet læringsforløb?

Vi tilbyder to typer efteruddannelser: Selvstudie eller blandet læringsforløb.

Selvstudie

Vores selvstudier er alle sammen online efteruddannelser. Som kommunal eller privat organisation får du adgang til vores online efteruddannelser ved at abonnere på Nebula. Alternativt kan du også købe en af vores online efteruddannelser til en enkel medarbejder på vores webshop.  

Blandet læringsforløb

Et blandet læringsforløb (også kaldet "flipped learning") er et forløb, hvor vi kombinerer live-undervisning og vejledning med vores  online efteruddannelser. Når medarbejderne møder op til live-undervisning, skal de forinden have set et modul eller kursus online. Live-workshoppen bruges så til at hjælpe medarbejderne med at omsætte deres nye viden til daglig praksis. 

Vi tilbyder blandede læringsforløb til hold af dagplejere, medarbejdere i hhv. daginstitutioner, forårs-SFO og indskoling. For at oprette et hold hos jer, skal I blot kontakte os, så vil vi straks sende jer et tilbud.

Skræddersyet forløb

Vi elsker at producere nyt. Hvis en af vores eksisterende pakker ikke passer til jeres behov, så tag endelig kontakt til os for at høre, hvordan vi kan skræddersy et forløb, som passer netop til jeres ønsker. Udover at varetage undervisning, kan vi også producere forskellige materialer (fx online e-kurser med specifikt indhold, trykte materialer, curriculummaterialer). Kontakt os for at høre mere.

;