Oplæg

Oplæg

Sprogklars mission er at hjælpe alle med at udfolde børns sproglige potentiale. Vejen dertil er bl.a. efteruddannelse af pædagogisk og sprogprofessionelt personale men også generel og specialiseret samfundoplysning bl.a. til forældre. Stærke sprogfærdigheder kommer ikke af sig selv, men med de rigtige værktøjer, kan vi i fællesskab støtte børns sproglige udvikling.

Vi kommer meget gerne ud til jer og holder oplæg og temadag(e), efter jeres ønsker - måske har I fokus på et særligt emne, som vi kan understøtte. Læs videre nedenfor om emner, oplægsholdere, priser, og booking.

(Obs. Vores "højsæsoner" er januar-april og september-november. Derfor sætter vi stor pris på, hvis oplæg bookes i god tid.)

Fagligt oplæg for medarbejdere

Ny forskning og viden dukker hele tiden op, men hvis den skal gøre en forskel i forhold til børns sproglige udvikling, er det nødvendigt, at den bliver formidlet og omsat til medarbejdere i praksis. Her kan vi hjælpe. Vi holder specialiserede og faglige oplæg for forskellige faggrupper bl.a. PPR-personale, sprogkonsulenter, pædagogiske medarbejdere, ledere, dagplejere, sundhedsplejersker m.fl. Vi kan holde oplæg om en bred vifte af emner omkring børns sporg - både den typiske og atypiske udvikling, fx:

 • Børns sprogudvikling
 • Fysiske sprog- og literacy miljøer
 • Sprog- og talevanskeligheder (fx fonologiske vanskeligheder og pragmatiske vanskeligheder)
 • Sprogpædagogik og kvalitet
 • Sprogvurdering og handleplaner
 • Flersprogethed
 • ...

Vi skræddersyer vores oplæg efter jeres ønsker, så kontakt os og hør nærmere.  
Et typisk fagligt oplæg koster ca. 6.000 - 12.000 kr. afhængig af indhold, grad af skræddersyning og tidsomfang.  

 

Forældreoplæg

Forældre er nøglepersoner i børns liv - og de spiller en særlig vigtig rolle i børnenes sproglige udvikling. Ingen præger barnets sprog mere end forældrene. Forældrene er sammen med børnene i mange timer og i mange forskellige sammenhænge med uendelige muligheder for at stimulere og udvikle børnenes sprog. Forældre har typisk også en stor motivation for at give deres børn de bedste forudsætninger i livet, og her er sproget en vigtig adgangsbillet. Mange forældre giver dog udtryk for, at de er usikre på, hvad børn sprogligt skal kunne hvornår - og ikke mindst hvad de helt konkret kan gøre for at støtte sprogudviklingen. 


I Sprogklar holder vi hvert år mange oplæg for forældre, hvor vi fortæller forældre om børns sporgudvikling og giver håndgribelige redskaber til, hvad de kan gøre for at støtte sproget i hverdagen med børnene. Undervejs bruger vi videoeksempler med interaktioner mellem forældre og børn, således at vi helt konkret kan vise, hvordan man kan arbejde og støtte sproget i hverdagens aktiviteter og samtaler. Vi har også stor erfaring med at holde oplæg for forældre, som har en anden sprogbaggrund end dansk.

Et typisk forældreoplæg varer 2 timer og koster cirka 7.500 kr. 

Kontakt os og hør nærmere. 

 

 

Temadag

Vi afholder løbende temadage, hvor vi kommer ud til jer over en hel dag og sammen med jer fordyber os i emner indenfor børns sprog og sproglige udvikling. Emnerne spænder bredt, men vi anvender altid en vekselvirkning mellem faglige oplæg, øvelser, refleksionsopgaver og øvebaner (personlige eller i læringsfællesskaber). Den største læring opnås, når kursisterne får mulighed for at relatere nye emner til hverdagen med børnene med samtidig mulighed for at kvalificere praksis.
Nedenstående liste over emner er blot til inspiration, kontakt os gerne for at drøfte muligheder - vi skræddersyer gerne.

 • Sprogvurdering og omsætning til praksis
 • Sprog- og literacymiljøer 
 • Flersprogethed 
 • Børn med sprog-og talevanskeligheder (fx dysfonologi og pragmatiske vanskeligheder)
 • Sprogudvikling og sprogpædagogisk kvalitet
 • ...

Prisen for en temadag er cirka 12.000 - 15.000 kr. afhængig af tidsomfang, emne og antallet af kursusdeltagere. Rabat opnås hvis samme temadag skal afholdes af flere omgange. 

Vores oplægsholdere

I Sprogklar har vi en fælles interesse for og viden om børns sprogudvikling, som dels er baseret på vores faglige virke og baggrund (vi er alle uddannede forskere), men også på vores erfaringer fra samarbejdet med landets kommuner. Vi er alle rutinerede oplægsholdere, som sætter en ære i at gøre vores budskab klart og vedkommende. Vores oplægsholdere er:

Justin Markussen-Brown, lingvist, ph.d.

Sanne Schou Olesen, audiologopæd, ph.d.

Trine Printz, audiologopæd, ph.d.

Marit C. Clausen, audiologopæd, ph.d.