Hanen

Et Hanen-forløb hos Sprogklar

Hanen Center er en canadisk nonprofitorganisation, som udvikler sprogindsatser og underviser pædagoger, forældre og logopæder heri. Hanens metoder er anerkendte verden over, og flere forskningsstudier har påvist deres effektivitet i at understøtte børns kommunikative og sproglige udvikling. Flere af Sprogklars medarbejdere er Hanen-certificerede, og derfor tilbyder vi flere af deres efteruddannelser og programmer i Danmark på dansk.

Sprog i samspil

Sprog i samspil (oversat fra ‘Learning language and loving it’) er et omfattende forløb, som har til formål at styrke medarbejderes interaktion med børn. Forløbet strækker sig dels over otte mødegange, hvor deltagerne undervises, og dels over arbejde med videoanalyse af egen praksis med feedback fra vores Hanen-trænere. I kraft af forløbets omfang, kan deltagerne regne med en betydelig udvikling i egen sprogpædagogisk faglighed.

Deltagelse i et Sprog i samspil-forløb kan foregå på to måder: 1) Enten kan du som enkel medarbejder deltage i et af vores faste forløb i Odense, eller 2) Sprogklar kan købes ind til at afholde efteruddannelsen for en gruppe medarbejdere lokalt hos jer.

Indhold:

8 x undervisningsgange (24 undervisningstimer i alt)
4 x individuelle vejledningsmøder på baggrund af video af egen praksis
1 x kursusbog Sprog i Samspil (dansk oversættelse af Learning Language and Loving It)
1 x fagbog Sprogtilegnelse & pædagogisk praksis
1 x et års adgang til sprogplatformen Nebula

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere eller indhente et tilbud, kan du skrive til info@sprogklar.dk. Prisen vil afhænge af antallet af medarbejdere, om undervisningen foregår live eller online samt transportudgifterne.

Teacher Talk

Teacher Talk er overordnet set en komprimeret version af Sprog i samspil, som kan leveres over tre mødegange. Fordelen ved efteruddannelsen er, at der undervises i alle de samme strategier, som er kendt fra Learning Language and Loving It, men over en kortere periode og med færre analyser af egen praksis. På den måde passer uddannelsen bedre til medarbejdere, som gerne vil bruge Hanen-metoderne, men som ikke kan investere lige så meget tid til efteruddannelse, som man skal med Sprog i samspil.

Teacher Talk kan være en rigtig fin løsning for eksempel til en daginstitution, som gerne vil have et fælles og fortrinsvis hurtigt løft i sprogpædagogisk kvalitet.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil bestille et Teacher Talk-forløb lokalt hos jer, kan du skrive til info@sprogklar.dk . Prisen vil afhænge af antallet af medarbejdere, om undervisningen foregår live eller online samt transportudgifterne.

To skal der Til

To skal der Til (oversat fra ‘It Takes Two To Talk’) er et intensivt, gennemprøvet og evidensbaseret gruppeforløb, som henvender sig til forældre til yngre børn med sproglige forsinkelser. Forløbet har fokus på såvel det almen kommunikative som det sproglige. I mindre grupper modtager forældrene konkret instruktion og øvelse i, hvordan de kan støtte deres barns sprog i hverdagssituationer og rutiner. Alt med øje for individuelle handlingsplaner. Løbende modtager forældrene videobaseret og individuel guidning. Da der netop er tale om et gruppeforløb, får forældrene en unik mulighed for at erfaringsudveksle og spejle sig i andre, som har børn med sproglige forsinkelser.

Deltagelse i To skal der til forløb kan foregå enten ved fysisk fremmøde i Odense eller online.

Indhold:

8 undervisningsgange (20 timer i alt)
3 x individuel videoguidning
1 x kursusbog To skal der til  (dansk oversættelse af It takes two to talk)
1 x bog Sprogvinduet: Guiden til dit barns sprogudvikling


Vil du vide mere?

I Sprogklar afholder vi gerne To skal der Til forløb for såvel forældre, som selv viser interesse for forløbet – eller på vegne af kommuner, hvor vi købes ind til at undervise en forældregruppe. Hvis du vil vide mere eller indhente et tilbud, kan du skrive til info@sprogklar.dk. Prisen vil afhænge af antallet af deltagere, og om undervisningen foregår live eller online.

Vores Hanen-certificerede undervisere:

Justin Markussen-Brown, Ph.d.

Sanne Schou Olesen, Ph.d.

Undervisningssprog

Vores undervisning foregår på dansk og ligeledes er alle kursusbøger tilgængelige på dansk. Dog er Hanens videoeksempler på engelsk, og derfor er det et krav, at alle deltagere har rimelig sprogforståelse på engelsk.

;