Sprogvurdering 3-6

Efteruddannelse i "Sprogvurdering 3-6"

En kerneopgave i sprogarbejdet er sprogvurdering. De fleste kommuner anvender sprogvurderingsmaterialet "Sprogvudering 3-6", som vurderer 3- til 6-årige børns sproglige og førskriftlige færdigheder. Men hvordan omsætter du resultaterne fra sprogvurdering til effektiv praksis? Det er desværre lettere sagt end gjort, og det er en af de største udfordringer i det sprogpædagogisk arbejde. Derfor har Sprogklar udviklet en omfattende efteruddannelse til alle, der sprogvurderer børn med "Sprogvurdering 3-6". Efteruddannelsen præsenterer deltagerne for alle vigtige informationer om sprogvurdering, og igennem en række øvelser, bliver deltagerne klædt på til at omsætte resultaterne af en sprogvurdering til praksis. Efteruddannelsen kan gennemføres som selvstudie online eller som blandet læringsforløb.

Som selvstudie

Efteruddannelsen tilgås via Nebula og derfor skal din kommune eller organisation abonnere på Nebula for at få adgang til efteruddannelsen. Hvis du er privatperson kan du købe efteruddannelsen i vores webshop.

Efteruddannelsen består af fem kurser:

  1. Introduktion til Sprogvurdering
  2. Sprogvurdering 3-6
  3. Fortolkning af resultaterne
  4. Omsætning af resultaterne til praksis
  5. Øvelser

Efteruddannelsen inkluderer en kursusbog, som kan downloades som pdf eller tilkøbes trykt.

Som blandet læringsforløb

Hvis I ønsker at gennemføre efteruddannelsen som et blandet læringsforløb suppleres den online efteruddannelse med to live-workshops på hver tre timer, hvor medarbejderne skal møde op parate til at arbejde med egne data.

Prisen for et blandet læringsforløb er 1.200 kr. pr. kursist, som også inkluderer en trykt kursusbog.

*Holdstørrelse minimum 12 medarbejdere.

**Alle priser er uden moms

;