Vejledningsforløb

Vejledningsforløb

Individuel, skræddersyet vejledning

Et vejledningsforløb er et godt valg til jer, hvis I er en institution eller en dagplejegruppe, hvor I ønsker at dygtiggøre en enkelt medarbejder indenfor sprog. Måske skal medarbejderen agere som sprogpædagog, eller måske har I flere børn, som har brug for ekstra sproglig støtte. Uanset årsagen vil et vejledningsforløb ofte være mere effektiv end en generel efteruddannelse, da vores konsulent vil tage udgangspunkt i medarbejderens specifikke behov for ny viden og kompetencer.

Et vejledningsforløb starter altid ud med et møde (enten online eller på vores kontor i Odense), hvor vi hører hvilke ønsker og konkrete behov, I har. Med udgangspunkt i denne samtale skræddersyr vi et forløb til jeres medarbejder, som altså tager udgangspunkt i præcis de udfordringer, I oplever. Indholdet vil naturligvis også blive tilpasset, så det passer til alderen på de børn, som den givne medarbejder er sammen med.

Med et vejledningsforløb får medarbejderen viden om og konkrete værktøjer til at skabe sprogmiljøer af høj kvalitet og ikke mindst vil medarbejderen løbende få feedback og mulighed for at få sparring på såvel succeser som udfordringer.

Eksempel på indhold

Et vejledningsforløb består af fem vejledningsgange af hver 45 minutter fordelt over cirka et halvt år, hvor jeres medarbejder mødes online med en konsulent fra Sprogklar. Mellem hver vejledningssession vil der typisk være en øvebane, hvor medarbejderen arbejder med det, vi har haft fokus på i vejledningen.

Indholdet i vejledningsforløbet fastsættes altså ud fra jeres ønsker, men det kan eksempelvis bestå af følgende fem sessioner:

  • Optimering af det fysiske sprogmiljø: Her taler vi om, hvordan I med indretning og materialer kan øge kvaliteten af det fysiske sprogmiljø og understøtte børnenes førskriftfærdigheder. Vi kan i vejledningen tage udgangspunkt i billeder fra jeres opholdsrum, garderobe og legeplads, så medarbejderen får helt konkrete og lavpraktiske forslag til, hvordan det fysiske sprogmiljø omkring børnene kan optimeres.
  • Sprogstrategier: Her introduceres medarbejderen for nogle sprogunderstøttende strategier, der kan anvendes for at øge kvaliteten af samtaler såvel i hverdagsrutinesituationer som under planlagte, strukturerede aktiviteter. I vejledningen kan vi tage udgangspunkt i en praksisvideo, hvor medarbejderen interagerer med en gruppe børn. Gennem sparringen kan medarbejderen blive bekræftet i, hvad der allerede gøres rigtigt godt, og samtidigt finde frem til, hvor der er et udviklingspotentiale.
  • Sprog og leg: Her taler vi om, hvordan leg kan gavne børns sprogudvikling, og hvordan man som voksen kan deltage i legen. Vi kan snakke om, hvordan man kan lege med på en understøttende måde, så legen påvirker børnenes sprog og øvrige kognitive færdigheder. Vi kan her også lave koblinger til det fysiske sprogmiljø og snakke om, hvordan indretningen og materialerne kan opmuntre til leg med mere sprog og mere kompleks sprogbrug.
  • To- og flersprogede børn: Her kan vi gennemgå, hvad det vil sige at være flersproget; hvilke udfordringer, man bør være særligt opmærksom på; og hvordan man skaber et rigt sprogmiljø, hvor både kvantiteten og kvaliteten er høj. Vi kan også komme ind på, hvilke råd medarbejderen kan give til de forældre, som enten taler flere sprog eller et andet sprog end dansk i hjemmet.
  • Sprogaktiviteter: Her kan vi tale om, hvordan man kan planlægge og udføre strukturerede, voksenstyrede aktiviteter, der understøtter børnenes sprogtilegnelse. Vi kan eksempelvis gå i dybden med dialogisk læsning, eller vi kan tale om, hvordan medarbejderen kan lave sprogaktiviteter særligt med øje for de børn, der med Sprogvurdering 3-6 er i fokuseret indsats.

Pris

Prisen for et skræddersyet vejledningsforløb med fem møder er 5.995 kr. ekskl. moms.

 

;