PPR

Danske logopæder har en enormt vigtig funktion og mangfoldige opgaver. Det er jer, der afdækker og behandler sprogvanskeligheder hos børn, vejleder forældre i hvordan man stimulerer barnets sprog og vejleder pædagogiske medarbejdere i sprogpædagogisk kvalitet, for blot at nævne nogle opgaver. Nogle gange kan arbejdsbyrden være stor og give udfordringer i en travl hverdag, eksempelvis i form af lange ventetider og en diskrepans mellem faglighed og serviceniveau. I Sprogklar er det vores mission, at alle børn i Danmark skal udfolde deres fulde sproglige potentiale for derved at opnå de bedste forudsætninger i livet – og vi ved, at vi deler denne drøm med jer. Derfor har Sprogklar udviklet en række værktøjer og ydelser, som kan hjælpe logopæder til at hjælpe flere børn og yde endnu højere kvalitet i det logopædiske arbejde. Læs her nogle eksempler på, hvordan Sprogklar kan hjælpe jer med at udfolde alle børns sproglige potentiale.