Nebula Sprogportal

Nebula -- Udfold børns sproglige potentiale

Nebula er en online portal udviklet og drevet af Sprogklars børnesprogseksperter. Portalen indeholder en række online uddannelser og konkrete materialer, og det hele har til formål at hjælpe dig med at udvikle børns sprog- og literacy-færdigheder.

Over 5000 fagprofessionelle bruger Nebula - og det kan du også

Alle børn fortjener at udvikle et stærkt sprog. Sprogkompetencen er afgørende for at blive en stærk læser, og læsekompetencen er afgørende for skolegang, uddannelse og for at være an aktiv samfundsborger. Selv om mennesker er indrettet til at lære sprog, kommer stærke og aldersvarende sprogfærdigheder ikke af sig selv. Det kræver stimulering og understøttelse, og netop her kan Nebula hjælpe. Nebula klæder den voksne på med vigtige værktøjer og evidensbaseret viden, så du kan gå ud og skabe stærke sprogmiljøer for de børn, som du har med at gøre i hverdagen. Over 5000 fagprofessionelle bruger Nebula til daglig og det kan du også.

Already a user?

I min funktion anvender jeg Nebula ude i børnehusene og i dagplejen til at ex. at koble aktiviteterne til et tematisk forløb, hvor jeg øver metoden dialogisk læsning sammen med de pædagogiske medarbejdere.

Skriver en Nebula-bruger

Jeg oplever, at det pædagogiske personale er glade for at bruge Nebula, og det er jeg især også. Det er nemt tilgængeligt og let at anvende.

Skriver en Nebula-bruger

Abonnér på Nebula

Uanset om du er pædagog, logopæd, dagplejer, lærer eller forælder, så er der en version af Nebula til netop dig. Er du interesseret i at afprøve Nebula? Vi anbefaler, at du booker en rundvisning over Teams hos os, så vi kan vise dig præcist det indhold, som passer til dit daglige behov. Hvis du vil undersøge Nebula helt selv, kan du også oprette en to-ugers prøvekonto.  

;