Nebula Sprogportal

Nebula - Sprogklars online sprogportal

Nebula version 3.0 er den nyeste generation af Sprogklars online portal med alt inden for sprogpædagogik.

Portalen er tiltænkt medarbejdere i dagtilbud, dagpleje og indskoling, samt PPR - sådan set alle, der til dagligt arbejder med børns sproglige udvikling. Nebula giver brugere adgang til en række værktøjer og online-uddannelser, som alle har til formål at styrke barnets sprog.

Interesseret i at lære mere om Nebula? Læs videre eller kontakt os.

Allerede bruger?

Om Nebula

Nebula er vores state-of-the-art løsning på sprogområdet. Læs herunder om Nebulas konkrete funktioner, og vurder om, det er noget for jer. 

Adgang til efteruddannelse inden for sprogtilegnelse og sprogpædagogik

For mange lyder "online efteruddannelse" ikke videre tiltalende - men det er typisk fordi, de ikke har oplevet en online efteruddannelse af høj kvalitet! I Sprogklar har vi flere års erfaring med at skrive, tilrettelægge og producere online efteruddannelser og kurser til pædagogiske medarbejdere og lærere.

 

Fordele ved Sprogklars online efteruddannelser:

Billigere end live undervisning (og det betyder, at kunden har råd til at sende flere medarbejdere på efteruddannelse)

Man kan se indholdet så mange gange, man vil

Man tager efteruddannelsen i mindre "bidder", hvilket giver en dybere læring

Man kan gennemføre efteruddannelsen i dagtimerne i arbejdstiden, fremfor på aftenmøder efter en lang arbejdsdag. Friske øjne giver den bedste læring

Kan kombineres med live undervisning og coaching for at opnå endnu større effekter

Er koblet sammen med Nebulas øvrige indhold og værktøjer.

   

Videobibliotek med plakater

Et af Nebulas vigtigste værktøjer er videobiblioteket, som indeholder over 200 konkrete videoeksempler på sprogunderstøttende strategier. Videoerne bruges til observationslæring, både ift. medarbejdere og forældre. Ofte er det lettere og mere nærværende at se en sprogstrategi bliver brugt, frem for blot at høre om den.

Videoeksemplerne har undertekster på dansk og flere andre sprog, og de kan sendes direkte til en smartphone med vores SMS-funktion.

Videobiblioteket indholder også et stort antal strategiplakater (plakater som eksemplificerer og forklarer sprogstrategier) til medarbejdere og forældre. Plakaterne kan frit printes ud i højopløsning, og de er p.t. tilgængelige på dansk, engelsk, arabisk, somalisk, tyrkisk og rumænsk.

    

Styrket forældresamarbejde

Det er så vigtigt, at forældre gør, hvad de kan for at give barnet et godt sprog! Medarbejdere får med Nebula et stærkt redskab til at styrke forældresamarbejdet omkring sprog. Bl.a. har vi udviklet et "Video SMS-system", hvor medarbejdere via Nebula kan sende video-SMS'er med konkrete sprogunderstøttende tips direkte til forældrenes telefoner.

Her er et eksempel:

Nebula indeholder mange andre praktiske materialer og funktioner, som kan understøtte forældresamarbejdet omkring sprog, bl.a. strategiplakater på mange sprog.

 

CLASS - Vurdering af sprogpædagogisk kvalitet

Et pålideligt og validt datagrundlag omkring egen sprogpædagogiske praksis er essentielt i et efteruddannelsesforløb. Alle hverdagsinterkationer har et sprogstimulerende potentiale, men dette udfoldes kun optimalt, hvis medarbejderen anvender sprogpædagogiske strategier og metoder, der skaber kvalitet og læring. Udfordringen er dog, at vi voksne for sjældent er opmærksomme på, hvordan vi rent faktisk bruger sproget, når vi interagerer med børn. Vi kan have en forestilling om, hvad vi gør og ihvertfald, hvad vi ønsker at gøre - dette stemmer dog ikke altid overens med virkeligheden.

For at afhjælpe denne udfordring bruger vi observationsværktøjet CLASS, som måler proceskvalitet i interaktionen mellem medarbejdere og børn. En CLASS vurdering giver den enkelte medarbejder meget præcis feedback på en lang række sproglige dimensioner - hvad fungerer, og hvor er der udviklingspotentialer. En CLASS-vurdering angiver fx i hvilket omfang den enkelte medarbejder stiller åbne spørgsmål, gentager og udvider et barns ytringer, stilladserer, og anvender et avanceret og nuanceret ordforråd. Med en CLASS-vurdering i hånden, kan medarbejderen opsætte konkrete og målbare mål for sig selv.

 

Digital understøttelse af CLASS

Med Nebula er det teknisk set enkelt at CLASS-vurdere den enkelte medarbejder. Man uploader blot en video af egen praksis til platformen. Så snart vi har vurderet videoen, modtager man en mail. Den enkelte medarbejder kan så se resultatet af egen CLASS-vurdering på Nebula. Vi har også mulighed for at give "tidsstemplet" feedback, hvor man kan trykke på en feedback-kommentar, hvoefter Nebula spoler frem til den del af videoen, som feedback-kommentaren vedrører: For eksempel "Her bruger du strategien stil åbne spørgsmål, bemærk hvordan barnet responderer med længere sætninger."

Nebulas videobiblioteker er samtidig alignet med CLASS. Således man kan gå ind og se eksempler på netop de strategier, hvor man har behov for at udvikle sig.

Priser

Vi anvender Nebula i alle vores efteruddannelsespakker, men hvis man udelukkende er interesseret i Nebula uden live undervisning fra Sprogklar, har vi en prisliste her:

Nebula (grundpakken)
Indeholder: Videobibliotek, Video-SMS, aktivitetsbibliotek (Sprogvurdering 3-6), plakater
Gratis til alle kommuner, der har en efteruddannelsesaftale med os.
2000 kr. årligt per institution eller skole (5 brugere). Det koster 200 kr. per ekstra bruger.

Nebula Efteruddannelse 
Efteruddannelsen til dagplejere: 1500 kr. per medarbejder for et års adgang
Efteruddannelsen til dagtilbudsmedarbejdere: 2750 kr. per medarbejder for et års adgang
Efteruddannelsen til medarbejdere i Forårs SFO: 1500 kr. per medarbejder for et års adgang
Nebulas grundpakke er inkluderet i alle efteruddannelser

Tillæg

Nebula CLASS
En CLASS-vurdering uden skriftlig feedback: 500 kr. 
En CLASS-vurdering med skriftlig feedback: 1150 kr.