Nebula Indskoling

Nebula Indskoling

Selv om et barns sproglige fundament støbes i årene, hvor barnet er i dagtilbud, stopper sprogtilegnelsen ikke ved skolestart. Tværtimod er det under årene i indskoling, at flere sproglige udviklingsprocesser sker: Barnets ordforråd vokser støt, barnets sætninger bliver mere og mere grammatisk komplekse, og narrative og øvrige pragmatiske færdigheder bliver mere sofistikerede. Derudover kommer måske den største sproglige udvikling overhovedet i denne periode: Barnet begynder for alvor at lære skriftsprog. Sprogfærdighederne spiller en afgørende rolle i et barns læseudvikling, både i forhold til afkodning og forståelse af det læste. 

Nebula indskoling er Sprogklars sprogportal udviklet til medarbejdere i indskoling. Portalen indeholder et hav af materialer, som kan hjælpe dig med at styrke elevernes sprogudvikling i hverdagen.

Hvad indeholder Nebula Indskoling?

Der er stor variation i sprog- og læseudviklingen blandt børn, og meget af variationen skyldes kvaliteten af deres skoletilbud. Derfor er det vigtigt, at alle skoler efterstræber høj kvalitet i det sproglige arbejde, så alle elever udfolder deres potentiale. Nebula Indskoling hjælper dig med at opnå dine mål på sprogområdet ved at give dig adgang til sprogunderstøttende materialer, som er let at bruge i hverdagen. For eksempel:

  • Sprogunderstøttende aktiviteter, der målretter specifikke sproglige færdigheder inden for ordforråd, grammatik, fonologi og narrativer.
  • Et systematisk forløb, der styrker elevernes fonologiske opmærksomhed
  • Materialer til brug med elever, der lærer dansk som andetsprog
  • Videoeksempler på alle sprogunderstøttende strategier
  • Crash-course uddannelse til medarbejdere i forårs-/tidlig SFO

Derudover har vi udviklet omfattende materialer til brug med forældre. I Nebula indskoling finder du bl.a. en række sprogunderstøttende strategier oversat til 20 sprog samt en række video-SMS'er, som er korte instruktionsvideoer med sprogtips, som du kan sende til forældre via SMS

Pris og betingelser

Nebula Indskoling købes som et årligt abonnement med tre års binding. Den årlige pris eksklusive moms er 2.995 kr. pr. skole om året. Tegner man et abonnement for alle skoler i en kommune, opnås en rabat på 25% rabat, altså svarende til 2.246 kr. pr. skole om året.

Nebula opdateres hele tiden og servicen i top

Det er vigtigt for os, at vores kunder får værdi for deres investering. Derfor opdaterer vi løbende Nebula med nye materialer. Derudover har du som kunde stor indflydelse på hvilke materialer, vi udvikler. Vi vil meget gerne høre fra vores kunder, hvis de mangler specifikke materialer, som vi kan udvikle til dem. Derudover understøtter vi skolens medarbejdere i at bruge Nebula -- vi holder jævnligt webinarer om, hvordan man bruger Nebula, og hvordan man får mest muligt ud af systemet. Vores kunder har også adgang til vores tekniske support, så vi kan hjælpe dig hurtigt videre, hvis du har brug for hjælp til Nebula.

;