Far Snakker (2018)

Sorø Kommune

Projektet Far Snakker var en forældreintervention i Sorø Kommune, som havde til formål at understøtte fædre i at stimulere deres børns sprogudvikling. Vi i Sprogklar stod for undervisningen af fædrene i børns sprogtilegnelse. Herudover lavede vi et videobibliotek på Nebula specifikt henvendt til fædrene med eksempler, som demonstrerede, hvordan de selv i hverdagssituationer kunne understøtte deres børns sprogudvikling. Efterfølgende arrangerede kommunen flere aftenaktiviteter, hvor fædrene fik mulighed for at indgå i nærværende samvær med deres børn, alt imens de kunne anvende de sprogunderstøttende strategier, som vi i Sprogklar havde demonstreret for dem. Vi i Sprogklar stod desuden afslutningsvis også for en kvalitativ evaluering af indsatsen.