Sprogtilegnelse i højsædet i Odense (2017-2020)

Odense Kommune

1500 medarbejdere på efteruddannelse sammen

Sprogtilegnelse i højsædet i Odense (SHO) er et omfattende evidensbaseret kompetenceudviklingsforløb. Indsatsen består af undervisning i workshops og arbejde med online indhold via læringsportalen Nebula, hvor det pædagogiske personale gradvist lære at implementere sprogpædagogiske strategier i deres daglige arbejde. Samtidig modtager lederne løbende coaching med det formål at understøtte deres medarbejderes udvikling i hverdagen. Det tager cirka 12 måneder at gennemføre efteruddannelsen - alle kommunale børnehuse gennemfører efteruddannelsen mellem 2018 og 2020. Med over 1500 medarbejdere på efteruddannelse, er SHO derved Sprogklars hidtid største kompetenceudviklingsforløb.

7 moduler om vigtige og relevante emner indenfor sprogpædagogisk praksis

I forbindelse med indsatsen skal hver institution gennemføre et forløb bestående af 7 online moduler, som omhandler alle de vigtigste emner inden for sprogpædagogisk praksis – alt fra basal lingvistisk viden om børns sprogudvikling, sprogunderstøttende strategier, flersprogethed, sprog og leg, tilpasning i forhold til sprogvurdering og strukturerede aktiviteter som dialogisk læsning. Forløbet strækker sig over cirka 12 måneder, og der er derfor god mulighed for at rykke og udvikle praksis. Hvert modul afsluttes med en øvebane, hvor den enkelte medarbejder har fokus på at øve sig i de strategier, han eller hun er blevet præsenteret for i det givne modul og derved få dem ind under huden.  Lederne spiller en afgørende rolle her, da de er med til at sikre, at medarbejderne følger modulerne og øver sig i de nye strategier i hverdagen.

Læringsformat og indhold

Formen på efteruddannelsen er "blandet læring", som kombinerer traditionel undervisning på workshops med online kurser. Medarbejderne får adgang til Sprogklars online læringsportal Nebula, hvor de kan tilgå modulerne, og hvor de også kan finde bl.a. et videobibliotek med sprogunderstøttende strategier med undertekster på mange forskellige sprog, så medarbejderne også kan inddrage forældre, som ikke taler dansk. Projektet har som nævnt også et stort fokus på ledernes rolle i forløbet, og derfor deltager lederne i sparringsmøder med Sprogklars konsulenter for at de kan få viden om, hvordan de kan tilpasse indsatsen, og hvad de kan gøre for at understøtte deres medarbejderes læring. Hver institution får desuden to eksemplarer af Justin Markussen-Browns bog, ”Barnets sprogtilegnelse og pædagogisk praksis”, og de får adgang til en hotline, "Sproglinjen", der er tilknyttet projektet. Her kan medarbejderne ringe ind og stille spørgsmål til en sprogkyndig, som er tilknyttet projektet. 

Forskning viser, at når man understøtter det pædagogiske personales læring på mange forskellige måder over en længere periode, så har det en stor effekt på deres praksis og dermed på børnenes sprogudvikling. Så vidt vides er SHO det mest omfattende efteruddannelsestiltag til styrkelse af børns sprogudvikling, der er blevet gennemført i Danmark.