Kvalitet i sproglig praksis (2016-2017)

Gentofte Kommune

'Trekløveren' består af tre børnehuse — Cassiopeia, Børnehuset Egegården og Vangede Børnehus — beliggende i Gentofte Kommune. I samarbejde med ledelsen fra de tre børnehuse har vi udviklet det længerevarende projekt "Kvalitet i sproglig praksis", som strakte sig fra september 2016 til maj 2017. Projektet havde som formål at efteruddanne det pædagogiske personale på tværs af de tre institutioner og dermed øge kvaliteten af sprogmiljøet omkring såvel vuggestue- som børnehavebørnene. Der var særlig fokus på de udfordringer, som personalet møder i arbejdet med bl.a. tosprogede børn.

Projektet bestod af seks forskellige runder, hvor det pædagogiske personale fik mulighed for at arbejde med to primære aspekter af sprogpædagogisk kvalitet: kvaliteten af det fysiske sprogmiljø i børnehusene samt kvaliteten af den sproglige interaktion mellem pædagogisk personale og børnene i hverdagssituationer. Vores indsats tog afsæt i konkrete vurderinger af den eksisterende praksis/sprogmiljøer for den enkelte medarbejder/den enkelte stue, som er baseret på hhv. FysSprog-redskabet (vurderinger af den enkelte stues indretning og materialer baseret på live-observationer) og CLASS-redskabet (scoringer baseret på korte videooptagelser af pædagog-børn interaktioner i hverdagssituationer). Med udgangspunkt i disse baseline vurderinger arbejdedes der med konkrete strategier, som var målrettet den enkelte medarbejders profil.

Hver 'runde' blev indledt med en undervisningssession for hele personalegruppen, hvor den specifikke rundes emne blev præsenteret med udgangspunkt i en gennemgang af teori og forskningsdata samt forslag til konkrete strategier til, hvordan teorien kan implementeres i praksis. Undervisningen sluttede med, at det pædagogiske personale udarbejder en konkret og overkommelig aktionsplan for de efterfølgende uger. Vi fulgte op på aktionsplanerne med løbende supervision og coachingsessions. Herudover brugte medarbejderne kollegial refleksion og sparring som yderligere læringsmuligheder. Hver runde strakte sig over godt en måned.