Sprogambassadører (2018-2019)

Fredensborg Kommune

I samarbejde med Nivå nu og Nivå bibliotek gennemførte vi fra slutningen af 2017 til medio 2018 projektet ’Sprogambassadører – nye veje for en tidlig indsats’.

I projektet ønskede man at understøtte sprogudviklingen i hjemmene hos lokalbefolkningen. Erfaringen var imidlertid, at det er vanskeligt at nå ud til de enkelte familier og at få skabt en gunstig dialog om vigtigheden af på hjemlig basis at sprogstimulere. Med projektet ønskede man derfor at afprøve nye og innovative metoder til at støtte det hjemlige sprogstimuleringsmiljø.

Som led i dette uddannede vi i SPROGKLAR frivillige sprogambassadører, som fik til opgave at vejlede de enkelte familier i, hvordan de kan støtte deres børns sprogudvikling. Gruppen af sprogambassadører blev sammensat, så den omfattede personer med forskellige modersmål og uddannelsesmæssige baggrunde for på denne vis at favne og imødekomme den befolkningsmæssige diversitet, som gør sig gældende blandt de enkelte familier, som ambassadørerne kommer til at samarbejde med.

Uddannelsesforløbets indhold og omfang blev tilpasset forholdet, at sprogambassadørernes arbejde er frivilligt.
Forløbet blev således udarbejdet med tanke for fleksibilitet, fastholdelse og ud fra en dialogisk tilgang. Vi sammensatte et uddannelsesforløb, som kombinerede live-undervisning med vejledning på såvel gruppe- som individuelt niveau. Vi valgte at arbejde ud fra en dialogisk tilgang, hvor vi tog afsæt i de enkelte ambassadørers behov, udfordringer og perspektiver.

Undervisningen byggede på en ’hands-on-tilgang’ og tog udgangspunkt i en række til formålet udviklede
guidelines vedrørende gunstige sprogstimuleringsteknikker og opmærksomhedspunkter. Med tanke for fleksibilitet kunne guidelinesene tilgås digitalt. For at styrke fastholdelsen modtager (og modtog) sprogambassadørerne efter forløbet fortløbende videohilsener med ideer til at implementere guidelinesene i de enkelte familier.