Skole

Målret din indsats med data

Få redskaber til at indsamle data og sætte resultaterne i spil til gavn for barnets sprogudvikling. 

Øg sprogpædagogisk kvalitet

Følg data i overgangen fra dagtilbud til skole, og få hjælp med at udvikle sprogpædagogisk kvalitet i alle skolefagene.

Styrk forældreinvolvering

Hjælp forældre til at skabe stimulerende sprogmiljøer derhjemme via redskaber og materialer på adskillige sprog.

Få vejledning af eksperter

Vores sprogkonsulenter er klar til at hjælpe og besvare spørgsmål via sprog-hotline og en fast børnsprogsforsker tilknyttes altid.

 

Skole

Alle børn fortjener en skolegang, som åbner op for livets rige muligheder, og hver dag går tusindvis af lærere på job for at udfolde netop det potentiale. Men desværre er virkeligheden, at mange elever har så ringe sprogfærdigheder, at de ikke kan følge med i undervisningen. Udfordringen gælder især for en alt for stor procentdel af tosprogede børn, men også for et betragteligt mindretal af etnisk danske børn. Uden stærke sprogfærdigheder lærer børnene langsommere, og deres livsmuligheder begrænses.

Hos Sprogklar er det vores mission, at alle børn – uanset deres sociale eller etniske baggrund – udfolder deres sproglige potentiale. Igennem vores løsninger får flere børn større gavn af lærernes undervisning og kommer således igennem et skoleforløb med de bedste forudsætninger.

Forbedr overgangen til skolen

Overgangen fra dagtilbud til skole er en vigtig proces i ethvert barns liv. For sprogligt svage børn er det essentielt, at skolen fortsætter de sprogindsatser, som er igangsat i børnehaven, uden afbrydelse.

Med adgang til NEBULA, Sprogklars online platform, kan du anmode om barnets sprogvurderingsdata og handlingsplaner fra børnehaven, så du præcist ved hvor barnet er i sin udvikling og kan fortsætte igangværende sprogindsatser til gavn for barnet.

Sprogklars konsulenter kan også følge op på hvert barns sproglige udvikling, og vi tilbyder lærere telefonisk vejledning, så læreren hurtig kan få sprogfaglig vejledning af en højtkvalificeret audiologopæd.

Målret din indsats med data

Hvor gode er vi til at understøtte barnets sprogtilegnelse i fagundervisning, altså ikke kun i dansk, men i alle fag? Hvis vi skal udvikle og optimere undervisning og sprogpædagogisk kvalitet, har vi først og fremmest brug for data.

Sprogklar har stor erfaring i at observere og give feedback på læreres sprogpædagogiske kvalitet på en måde som er respektfuld, motiverende og konstruktivt. Processen er også meget enkelt. Medarbejderne optager sig selv under arbejdet og uploader herefter en video til NEBULA. Videoen kodes nu af en konsulent med det validerede observationsværktøj CLASS, og der gives konkret feedback på brug af sprogstrategier. Der følges op med en konsultation, hvor nye målsætninger lægges.

Til dataindsamling om barnets sprogtilegnelse benytter vi lyd-værktøjet LENA og vores digitale platform til socialstyrelsens Sprogvurderingsmaterialer.

Øg sprogpædagogisk kvalitet

Selvom en bekymrende stor andel af elever går ud af danske skoler med et alt for dårligt dansk, så har grunduddannelsen for lærere desværre kun et meget lille fokus på sprogtilegnelse og sprogpædagogik. Derfor er efteruddannelse essentielt for enhver skole, der bestræber sig på høj sprogpædagogisk kvalitet til gavn for de sprogligt udfordrede elever.

Sprogklar tilbyder en række efteruddannelsesmuligheder. Vores forskere har bl.a. udviklet NEBULA Uddannelse, der er en efteruddannelse i sprog, der ligger i arbejdstiden.

Uddannelsen kan målrettes efter tidligere observationer, således at det individuelle sprogpædagogiske fokus skærpes og den samlede indsats styrkes.

Forskning viser, at hvis kompetenceudvikling skal virke optimalt, skal den indeholde specifikke uddannelsesmæssige ingredienser og et nøje doseret indhold. Herudover bør alt relevant personale være med, således at viden deles og fastholdes. Derfor er Sprogklars uddannelsesunivers netop bygget op omkring dette koncept og er prismæssigt tilgængeligt for alt personale.

NEBULA Uddannelse giver bl.a. adgang til 36 online-kurser med forskeroplæg, quizzer og refleksionsspørgsmål, øvebaner og opgaver samt de vigtigste sprogstrategier vist på 150 korte videoeksempler, der kan benyttes i hverdagen via computer eller tablet. Uddannelsen giver også adgang til kursusbøger, manualer og til sprogunderstøttende materialer, som kan benyttes i hverdagen. Herudover kan man også få sparring og live-kurser ved Sprogklars børnesprogskonsulenter, hvor medarbejderne kan opkvalificeres i forhold til fx sprogtilegnelse fra 0 – 10 år, flersprogede børn, understøttelse af sprog i alle fagene, samarbejde i forbindelse med overgang fra børnehave til skole, sprogvurdering og stop-test, det fysiske sprogmiljø samt understøttende sprogstrategier og sprogunderstøttende aktiviteter.

Styrk forældreinvolvering

Alle forældre vil deres børn det bedste, men de mangler ofte konkrete redskaber til, hvordan man kan skabe stimulerende sprogmiljøer derhjemme. Derfor har vi udviklet en række sprogunderstøttende skriftmaterialer på adskillige sprog, vi holder oplæg målrettet et- og flersprogede familier, og vi sender video-sms’erder demonstrerer sprogunderstøttende strategier, til forældre.

Få vejledning af eksperter

Vores sprogkonsulenter hjælper jer hele vejen igennem. Vi har en sprog-hotline, som vores kunder ringer til, når sprogfaglige spørgsmål trænger sig på. Vi giver bl.a præcis feedback på CLASS-vurderinger, så man ved, hvordan man kan forbedre praksis. En børnesprogsforsker tilknyttes også altid jeres arbejde, som I kan sparre direkte med, når I har brug for det.