Skole

Sprog er vigtigt, når man starter i skolen og derfor har vi udviklet et forløb for personale, som modtager børn i et tidligt skoleforløb som bl.a. kaldes forårs-SFO, tidlig skolestart eller lignende. I denne overgang er det særlig vigtigt at børnenes sprog fortsat stimuleres. Ligeledes er det vigtigt i de første skoleår at skabe et godt sprogligt fundament for både et- og flersprogede. Vi tilbyder efteruddannelser på skoleområdet for både forårs SFO og indskoling.

 

Læse mere om kurset for personale i forårs-SFO her.

Læs mere om kurset for personale i indskoling her.