Efteruddannelse Indskoling

Grunduddannelse i sprogtilegnelse og læseudvikling til lærere og pædagoger i indskoling

Sprogtilegnelse, læseudvikling og læring går hånd i hånd. Når elever har stærke sprogfærdigheder, kommer de oftere godt i gang med deres skolegang - både i forhold til det faglige og det sociale. Desværre ses den modsatte tendens også at gøre sig gældende - fx når en elevs sprogfærdigheder er begrænsede, eller når en flersproget elev mangler færdigheder på dansk. I disse tilfælde kan eleven være udfordret af ikke at have tilstrækkelige forudsætninger for at opnå et optimalt læringsudbytte, hvilket videre kan øge risikoen for mistrivsel og social isolering. Derfor har Sprogklar over flere år, og i samarbejder med flere af landets kommuner, udviklet og optimeret på en grunduddannelse til medarbejdere der arbejder i indskoling. 

Derfor er det vigtigt med et særligt fokus på sprog i indskoling

Når børn starter deres skolegang har de som regel udviklet grundlæggende sprogfærdigheder, men deres sprogtilegnelse er langt fra færdig. Barnet kommer til at lære tusindvis af nye ord og begreber, lære at formulere sig i forskellige kontekster og i det hele taget at blive en meget mere dynamisk kommunikator. Derudover spiller sprog en central rolle i læseudvikling -- når eleven har svage sprogfærdigheder, vil eleven opleve læsevanskeligheder, da skriftsprog er baseret på talesprog. Det er derfor, at det er så vigtigt, at medarbejdere i indskoling er klædt godt på i forhold til sprogtilegnelse og læseudvikling. 

Grunduddannelsens indhold 

Sprogklars grunduddannelse har til formål at give medarbejderne viden og færdigheder, som vil gøre en forskel i deres praksis fra den allerførste dag. Grunduddannelsen forløber over fire dage, enten som fire heldagskurser eller mere komprimeret som fire halvdagskurser -- alt afhængig af hvor meget tid, I kan afsætte. Forløbet afholdes lokalt hos jer og I sørger for det praktisk i forhold til forplejning.

Uanset om I vælger fire heldagskurser eller fire halvdagskurser, er de temaer, som vi underviser i, de samme:

Dag 1: Introduktion til sprogtilegnelse og de grundlæggende sprogpædagogiske metoder

Dag 2: Læseudvikling og sprogtilegnelse

Dag 3: Flersprogede elever og understøttede tiltag

Dag 4: Sprogvurdering, sproglige vanskeligheder og fokuserede indsatser 

Mellem kursusdagene får medarbejderne praksisøvelser, som de skal løse.

Kursusbog til alle

Alle deltagere modtager en kursusbog, som de kan følge med i, og supplerende slides udleveres. 

 

Pris

Deltagerprisen er 3.995 kr. og der skal være mindst 12 medarbejdere for at oprette et hold. Flere skoler eller kommuner kan sagtens gå sammen om et hold.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at drøfte indholdet, er du velkommen til at kontakte Sprogklar.

;