Oplæg & temadag

Sæt fokus på elevers sprogtilegnelse med et oplæg eller en temadag

Sprogtilegnelsen er en proces, som aldrig slutter - og som er langt fra slut, når et barn starter i skole. For eksempel udvikles en betydelig del af ordforrådet igennem skolegangen. Det skyldes, at læring yder et særligt bidrag til sprogtilegnelsen. Når elever præsenteres for ny viden og fagbegreber, skal de også lære hvornår og hvordan denne viden og disse fagbegreber kan sættes i spil, og hvordan det nye relaterer sig til det, eleverne allerede kender. l Derfor er det vigtigt, at alle lærere og pædagoger opfatter sig selv som en slags sproglærere uanset, om de hovedsageligt underviser i klassiske sprogfag eller ej. Elevers udbytte af undervisning og øvrige læringsaktiviteter vil nemlig være delvist forbundet med, hvordan den enkelte medarbejder formår at udnytte det potentiale der findes i elevernes medfødte evne til at tilegne sig og udvikle sprog.

Hvilke teknikker og metoder kan medarbejderen anvende for at understøtte elevernes sprogtilegnelse i forskellige læringskontekster?

Når vi holder et oplæg eller en temadag for skolemedarbejdere har vi fokus på de konkrete metoder og strategier, som lærere og pædagoger kan anvende i deres daglige arbejde - uanset om de underviser i matematik, musik eller i et andet fag. Fordi tiden er knap -- vi har jer jo "kun" en aften eller en dag --  derfor fokuserer vi på, hvad der virker, og medarbejderne går hjemme med redskaber, som de kan anvende allerede den næste dag. Vores tilgang er forskningsbaseret og de metoder og teknikker vi præsenterer er evidensbaserede. 

Guidebog til alle deltagere

Alle deltagere til et oplæg eller en temadag modtager Sprogklars guidebog til sproglig understøttelse af alle elever i alle fag. Det er en kort håndbog på 40 sider, som på en kortfattet måde beskriver nogle af de vigtigste og evidensbaserede metoder og strategier, som skolemedarbejdere kan anvende. Hvordan skaber man et godt fysisk sprogmiljø? Hvordan gør man sin undervisning mere interaktiv? Hvordan understøtter man tosprogede elever? Guidebogen indeholder praktiske råd og svar på disse og mange andre spørgsmål.

Ekstra fokus på flersprogethed og elever der lærer dansk som andetsprog  

Det er en stor fordel at kunne flere sprog. Når det så er sagt, kan det være en udfordring for den enkelte elevs læring og deltagelsesmuligheder, hvis vedkommendes grundlæggende danskfærdigheder er begrænsede. Her handler det om, at medarbejderen fastholder at have høje forventninger til eleven, men samtidigt yder en højere grad af understøttelse, så den flersprogede elev kan udnytte sit fulde potentiale. Til dette formål præsenterer vi diverse teknikker og strategier, som medarbejderen kan bruge for at understøtte den flersprogede elev. Vores udgangspunkt er, at flersprogethed er en resurse, og at elevens eksisterende sprogfærdigheder på modersmålet kan bruges til at fremskynde læringsprocessen og tilegnelsen af dansk.

Pris

Oplæg: Et aftenoplæg på 3 timer (tid til diskussion og drøftelse inkluderet) koster 9.995 og inkluderer de første 30 deltagere. Derefter koster det 100 kr. pr. ekstra deltager. Vi fakturerer også for rejseudgifter fra Odense. Alle priser er eksklusive moms. 

Temadag: en temadag på 7 timer inklusive pauser koster 12.500 kr. for de første 30 deltagere. Derefter koster det 250 kr. pr. ekstra deltager. Vi fakturerer også for en overnatning i lokaleområdet og rejseudgifter fra Odense. Alle priser er eksklusive moms.     

;