Udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (DLD)

Opkvalificering inden for elever med sprogforstyrrelser (DLD)

I SPROGKLAR har vi udviklet flere pakker nden for efteruddannelse i sprog og sprogforstyrrelser, herunder udviklngsmæssig sprogforstyrrelse (DLD) til skoleregi. Her får I masser af konkret praksisnær viden og øvelsesmateriale om DLD. Kurset er for lærere, læsevejledere, pædagogisk skolepersonale, DSA-vejledere mv.

I kan vælge mellem Grunduddannelse i DLD og en Specialisering i DLD.

Derudover har vi fysiske workshops, hvor I får en specialiseret logopæd ud på skolen i nogle timer. Her arbejder vi med cases og tager fat i lige præcis de spørgsmål, som er mest presserene for jeres personale.

 

Undervisere: Alle undervisere er uddannede audiologopæder fra Syddansk Universitet. Trine Printz, Trine Kofod Kallestrup og Elina Just Borsinski (læs mere om os på sprogklar.dk). 

Specialisering i DLD

Udvidet DLD-pakke med specialisering af en eller flere medarbejdere

 • Alle skolens medarbejdere modtager:
  • Kick-off-møde. Det er valgfrit, om I deltager live på Zoom eller ser den forudoptagede kickoff-video. Ved live deltagelse er der mulighed for at stille spørgsmål og for at møde andre deltagere.
  • Fire online undervisningsmoduler (modul 1-4) målrettet skoleområdet. Her underviser Sprogklars audiologopæder i DLD ud fra seneste teorier og evidens på området. Sproget vil være fagligt og målrettet skolepraksis. Videoerne kan ses, når det passer ind i den enkelte medarbejders hverdag. Login gælder for alle skolens medarbejdere, så alle har mulighed for at se videoerne. Læs mere om de tre moduler og indholdet i uddannelsen nedenfor.
  • Adgang til stort DLD-materialebibliotek. Når I er tilmeldt den udvidede DLD-specialiseringspakke, får skolen adgang til Sprogklars Nebula skolebibliotek med understøttende sprogmaterialer, som både kan bruges i skolen og udleveres til elevernes forældre. Instruktionerne på forsiden gør det nemt at anvende materialerne som hjemmeøvelser.
  • Skolen får ét samlet login til alle skolens medarbejdere.
  • En afsluttende frivillig online gruppesparring á 45 minutter med mulighed for at stille de spørgsmål, som er opstået undervejs i forløbet.

 

 • De(n) specialiserede medarbejder(e) modtager ovenstående inkl. følgende:
  • Arbejdsark med tjek- og reflektionsspørgsmål. Til hver video hører et konkret arbejdsark, som vi anbefaler, at I udfylder undervejs i processen for at opnå optimal læring.
  • Praksisøvelse. I slutningen af hver video præsenteres en praksisøvelse, som er rettet mod hver deltagers egen praksis.
  • Tre kick-off møder til praksisøvelser. á 30 minutter efter hvert online modul hvor praksisøvelserne sættes i gang.

Kick-off møderne er live og online.

 • Tre gruppesparringer. Når I har haft tid til at arbejde med hver praksisøvelse, er der mulighed for at deltage i online gruppesparring. Her følges op på praksisøvelserne. Vi besvarer spørgsmål og reflekterer sammen. Gruppesparringerne er live og online.
 • Fast tilknyttet coach
 • Individuel 1:1 online sparring til de medarbejdere, som er tilmeldt DLD-specialisering
 • Kursusbevis til de specialiserede medarbejdere

Pris pr. skole ved 1 lærer/medarbejder ex. moms: 5.995,- kr + 2.495 kr. pr. specialiserede lærer/medarbejder ud over den første.

Rabat ved specialisering af mere end 5 medarbejdere fra samme skole. Kontakt os, og hør nærmere: trine@sprogklar.dk / mobil 61 69 18 24.

 

Grunduddannelsen giver adgang til modul 1-2 (dog uden praksisøvelser, men med afsluttende gruppesparring efter de to moduler).

Specialiseringen giver adgang til modul 1-4. 

Herunder kan du få et smugkig på modulernes indhold. 

;