Online uddannelse i DLD for lærere

Opkvalificering inden for elever med sprogforstyrrelser (DLD)

I SPROGKLAR har vi udviklet flere pakker nden for efteruddannelse i sprog og sprogforstyrrelser, herunder udviklngsmæssig sprogforstyrrelse (DLD) til skoleregi. Her får I masser af konkret praksisnær viden og øvelsesmateriale om DLD. Kurset er for lærere, læsevejledere, pædagogisk skolepersonale, DSA-vejledere mv.

I kan vælge mellem Grunduddannelse i DLD og en Specialisering i DLD.

Derudover har vi fysiske workshops, hvor I får en specialiseret logopæd ud på skolen i nogle timer. Her arbejder vi med cases og tager fat i lige præcis de spørgsmål, som er mest presserene for jeres personale.

 

Undervisere: Alle undervisere er uddannede audiologopæder fra Syddansk Universitet. Trine Printz, Trine Kofod Kallestrup og Elina Just Borsinski (læs mere om os på sprogklar.dk). 

Specialisering i DLD

Udvidet DLD-pakke med specialisering af en eller flere medarbejdere

 • Alle skolens medarbejdere modtager:
  • Kick-off-møde. Det er valgfrit, om I deltager live på Zoom eller ser den forudoptagede kickoff-video. Ved live deltagelse er der mulighed for at stille spørgsmål og for at møde andre deltagere.
  • Fire online undervisningsmoduler (modul 1-4) målrettet skoleområdet. Her underviser Sprogklars audiologopæder i DLD ud fra seneste teorier og evidens på området. Sproget vil være fagligt og målrettet skolepraksis. Videoerne kan ses, når det passer ind i den enkelte medarbejders hverdag. Login gælder for alle skolens medarbejdere, så alle har mulighed for at se videoerne. Læs mere om de tre moduler og indholdet i uddannelsen nedenfor.
  • Adgang til stort DLD-materialebibliotek. Når I er tilmeldt den udvidede DLD-specialiseringspakke, får skolen adgang til Sprogklars Nebula skolebibliotek med understøttende sprogmaterialer, som både kan bruges i skolen og udleveres til elevernes forældre. Instruktionerne på forsiden gør det nemt at anvende materialerne som hjemmeøvelser.
  • Skolen får ét samlet login til alle skolens medarbejdere.
  • En afsluttende frivillig online gruppesparring á 45 minutter med mulighed for at stille de spørgsmål, som er opstået undervejs i forløbet.

 

 • De(n) specialiserede medarbejder(e) modtager ovenstående inkl. følgende:
  • Arbejdsark med tjek- og reflektionsspørgsmål. Til hver video hører et konkret arbejdsark, som vi anbefaler, at I udfylder undervejs i processen for at opnå optimal læring.
  • Praksisøvelse. I slutningen af hver video præsenteres en praksisøvelse, som er rettet mod hver deltagers egen praksis.
  • Tre kick-off møder til praksisøvelser. á 30 minutter efter hvert online modul hvor praksisøvelserne sættes i gang.

Kick-off møderne er live og online.

 • Tre gruppesparringer. Når I har haft tid til at arbejde med hver praksisøvelse, er der mulighed for at deltage i online gruppesparring. Her følges op på praksisøvelserne. Vi besvarer spørgsmål og reflekterer sammen. Gruppesparringerne er live og online.
 • Fast tilknyttet coach
 • Individuel 1:1 online sparring til de medarbejdere, som er tilmeldt DLD-specialisering
 • Kursusbevis til de specialiserede medarbejdere

Pris pr. skole ved 1 lærer/medarbejder ex. moms: 5.995,- kr + 2.495 kr. pr. specialiserede lærer/medarbejder ud over den første.

Rabat ved specialisering af mere end 5 medarbejdere fra samme skole. Kontakt os, og hør nærmere: trine@sprogklar.dk / mobil 61 69 18 24.

 

Hvad indeholder forløbene?

Grunduddannelsen giver adgang til modul 1-2 (dog uden praksisøvelser, men med afsluttende gruppesparring efter de to moduler).

Specialiseringen giver adgang til modul 1-4. 

Herunder kan du få et smugkig på modulernes indhold. 

MODUL 1 - sprogudvikling og DLD

På dette modul vil I lære om børns typiske sproglige udvikling. Vi gennemgår forskellen mellem stemme, tale, sprog og kommunikation. I bliver klædt på til at kunne genkende et barn med sproglige vanskeligheder, uanset om I arbejder i indskolingen, mellemtrinnet eller i udskolingen.

Videoundervisning 1: Intro

 • Fælles velkomst med præsentation af forløbet, log-in, praktisk information og tildeling af personlig vejleder

Videoundervisning 2: Den typiske sprogudvikling

 • Børns typiske sprogudvikling

 Videoundervisning 3: Hvad er sproglige vanskeligheder?

 • Forskellen på stemme, tale, sprog og kommunikation
 • Hvordan diagnosticerer vi DLD? 

Videoundervisning 4: Opsporing - hvordan får jeg øje på en elev med sproglige vanskeligheder?

 • Hvad er DLD?
 • Hvor mange elever har DLD i vores klasser?
 • Særlige kendetegn på forskellige alderstrin
 • Kamufleringsstrategier - når elever skjuler deres sproglige vanskeligheder

Videoundervisning 5: Mere om DLD

 • Årsager
 • Risikofaktorer
 • Prognose

 

Udlevering af praksisøvelse

Gruppecoaching med udlevering af praksisøvelse

Gruppecoaching med opsamling og diskussion af praksisøvelse

MODUL 2 - støtte til elever med DLD

I dette modul kommer vi ind på, hvordan I kan støtte elever med DLD i hverdagen. Vi giver konkrete strategier, som kan bruges i hverdagen og i de fleste fag. Der bliver taget udgangspunkt i, hvordan I bedst støtter elever hhv. i indskolingen, mellemtrinnet og i udskolingen. Desuden gennemgås, hvordan I kan have fokus på specifikke sproglige områder i hverdagen.

Videoundervisning 1: Kamufleringsstrategier

 • I dette modul kommer vi ind på, hvordan I kan støtte elever, der skjuler deres sproglige vanskeligheder.

Videoundervisning 2: Indskoling

 • Pædagogiske strategier i hverdagen

Videoundervisning 3: Mellemtrin og udskoling

 • Pædagogiske strategier i hverdagen

Videoundervisning 4: Understøttelse af ordforråd i hverdagen

 • Kompenserende ordforrådsstrategier til elever med DLD
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

Videoundervisning 5: Understøttelse af udtale i hverdagen

 • Kompenserende strategier til elever med DLD målrettet udtalen
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

Videoundervisning 6: Understøttelse af grammatik i hverdagen

 • Kompenserende strategier til elever med DLD målrettet grammatik
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

Videoundervisning 7: Understøttelse af socialt sprogbrug i hverdagen

 • Kompenserende strategier målrettet socialt sprogbrug til elever med DLD
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

Videoundervisning 8: Understøttelse af sprogforståelse i hverdagen

 • Kompenserende sprogforståelsesstrategier til elever med DLD
 • Hvordan kan I arbejde med elevens sproglige potentiale?

 

Udlevering af praksisøvelse

Gruppecoaching med udlevering af praksisøvelse 

Gruppecoaching med opsamling og diskussion af praksisøvelse

MODUL 3 - DLD og læsning

I dette modul gives en gennemgang af læsekomponenterne afkodning og sprogforståelse. Vi gennemgår, hvad forskellen er på DLD og dysleksi (ordblindhed), og hvordan I kan adskille dem. 

I får konkrete eksempler på understøttende læsestrategier til elever med DLD og viden om, hvilken ekstra støtte eleverne har brug for, og hvor I kan hente denne hjælp, fx til eksamen.

Videoundervisning 1: Læsning

 • Hvad er læsning?

Videoundervisning 2: Læsning og DLD

 • Hvad er forskellen på DLD og dysleksi?
 • Hvordan skelner vi mellem en elev med dysleksi og en elev med DLD?
 • Konkrete understøttende læsestrategier til elever med DLD

Videoundervisning 3: Matematik

 • Hvilken rolle spiller DLD?

Videoundervisning 4: Kan eleven få ekstra hjælp i sin skolegang? 

 • Hvilken hjælp kan I give?
 • Hvor kan I hente hjælp? 

Udlevering af praksisøvelse

Gruppecoaching med udlevering af praksisøvelse 

Gruppecoaching med opsamling og diskussion af praksisøvelse

MODUL 4 - flersprogede børn med DLD

I dette modul taler vi om, hvordan I kan spore jer ind på, om en flersproget elev har DLD eller blot er i gang med at tilegne sig andetsproget.

Videoundervisning 1: Hvad er flersprogethed?

Videoundervisning 2: Andetsprog i udvikling eller DLD?

Videoundervisning 3: Hvordan støtter vi flersprogede elever med DLD? 

 

Tak for denne gang.

SPROGKLAR-CERTIFICERING

 

Udtalelser fra tidligere deltagere på vores DLD oplæg og webinarer:

Leder, skoleområdet: ”Mange tak for fantastisk formidling om et stort og komplekst emne - kogt ned til en bouillonterning 😊 Jeg er helt sikker på, at deltagerne ved oplægget tog rigtig meget med sig hjem, jeg talte også med flere efter oplægget. De var meget glade, og jeg oplevede stor lyst til at arbejde videre med emnet."

Læsevejleder: ”Imponerende så præcist, du kunne besvare spørgsmålene uden at være forberedt”

Logopædfaglig leder: ” Tusind tak for et fremragende oplæg – og tak for de fremsendte materialer 😊 Siden mandag er det strømmet ind med en helt masse positive tilkendegivelser, og der er ingen tvivl om at både deltagere og arbejdsgruppen er meget begejstrede."

Logopæd: ”Tak for et godt, præcist og informativt oplæg i dag.”

Logopæd: ”Jeg blev meget inspireret af dit oplæg”