Efteruddannelse

Børn udvikler stærke sprogfærdigheder, når de befinder sig i et stærkt sprogmiljø. Men et stærkt sprogmiljø kommer ikke af sig selv. Medarbejdere skal besidde evidensbaseret viden om sprogtilegnelse og være rutineret i at bruge en lang række sprogpædagogiske metoder, der aktivt understøtter børns sprogudvikling, uanset om børnene er et- eller flersprogede.

I Sprogklar har vi flere års forskningsmæssig og praktisk erfaring i at efteruddanne dagtilbuds- og skolepersonale inden for sprogtilegnelse og sprogpædagogik. Vores efteruddannelser kombinerer de mest effektive metoder inden for kompetenceudvikling, hvilket skaber målbare effekter i sprogpædagogisk kvalitet, som forankres i praksis.

Læs videre for at lære mere om vores efteruddannelser.

Daginstitutioner

Over flere år har vi udviklet et evidensbaseret og højeffektivt efteruddannelsesforløb målrettet medarbejdere i vuggestuer og børnehaver. Efteruddannelsen er et ”blandet læringsforløb (blended learning)”, hvilket betyder, at vi kombinerer online og live læringsmetoder. Efteruddannelsens omdrejningspunkt er vores omfattende online serie af minikurser, som gennemføres ugentligt i medarbejdernes arbejdstid (tidsforbrug cirka 30 minutter om ugen). Vi har dokumenteret efteruddannelsens positiv effekt på pædagogisk kvalitet i et effektstudie. Klik her for at høre mere om efteruddannelsen.

Dagpleje

Tekst kommer...

Forårs-SFO/tidlig SFO

Tekst kommer...

Indskoling

Tekst kommer...