Efteruddannelse

Efteruddannelse i børns sprogtilegnelse og sprogpædagogik

Børn udvikler stærke sprogfærdigheder, når de befinder sig i et stærkt sprogmiljø. Men et stærkt sprogmiljø kommer ikke af sig selv. Medarbejdere skal nødvendigvis besidde evidensbaseret viden om sprogtilegnelse og være rutinerede i at anvende en lang række sprogpædagogiske metoder, der aktivt understøtter børns sprogudvikling - hvad enten børnene er et- eller flersprogede.

I Sprogklar har vi flere års forskningsmæssig og praktisk erfaring i at efteruddanne dagtilbuds- og skolepersonale inden for sprogtilegnelse og sprogpædagogik. Vores efteruddannelser kombinerer de mest effektive metoder inden for kompetenceudvikling, hvilket skaber målbare effekter i sprogpædagogisk kvalitet med en stærk forankring i praksis.

Efteruddannelsespakker

Her kan du læse om vores "efteruddannelsespakker" til forskellige målgrupper. Hver efteruddannelsespakke inkluderer en række velafprøvede elementer, som vi tilpasser til jeres konkrete behov, men som ellers er "ready to go". Efteruddannelsedforløb med efteruddannelsespakkerne kan notmalt igangsættes med en minimal ventetid.

Daginstitutioner

Over flere år har vi udviklet et evidensbaseret og højeffektivt efteruddannelsesforløb målrettet medarbejdere i vuggestuer og børnehaver. Efteruddannelsen er et ”blandet læringsforløb (blended learning)”, hvilket betyder, at vi kombinerer online læringsmetoder med live-undervisning og understøttelse. Efteruddannelsens omdrejningspunkt er vores omfattende online-kurser, som gennemføres ugentligt i medarbejdernes arbejdstid (tidsforbrug cirka 30 minutter om ugen). Vi har dokumenteret efteruddannelsens positive effekt på pædagogisk kvalitet i et effektstudie.

 

Dagpleje

Op mod 50.000 småbørn passes hver dag af landets cirka 10.000 dagplejere. Derved spiller dagplejerne en væsentlig rolle i forhold til at give småbørn en god start på livet - og et godt og kvalificeret møde med sproget. Netop i dagplejealderen er børn særligt følsomme over for  sprogmiljøet, og derfor er det afgørende, at dagplejernes sprogmiljø er stimulerende. Sprogklar har udviklet et efteruddannelsesforløb, som netop er designet til professionelle der arbejder med småbørn i hjemmet.

 

Forårs-SFO/tidlig SFO

I flere af landets kommuner starter kommende skolebørn lidt tidligere i "skole". Ordningen har forskellige navne: Forårs SFO, Tidlig SFO, Tidlig skolestart - kært barn har som bekendt mange navne. Fællesnævneren er dog, at børnene har en ekstra overgang, hvorfor det er særligt essentielt at der afstikkes en klar og kvalificeret ramme for sprogarbejdet. Hos Sprogklar har vi udviklet et komprimeret efteruddannelseforløb tiltænkt medarbejdere i tidlig skolestart-ordninger, fx forårs SFO. 

Indskoling

Alle børn fortjener en skolegang, som åbner op for livets mange muligheder. Hver dag går tusindvis af lærere på arbejde netop for at udfolde den enkelte elevs potentiale. Desværre er virkeligheden, at mange elever har så begrænsede sprogfærdigheder, at de ikke kan følge med i undervisningen. Udfordringen gælder især for en alt for stor procentdel af de tosprogede elever - men også for et betragteligt antal etnisk danske. Uden stærke sprogfærdigheder lærer eleverne langsommere, og deres livsmuligheder begrænses. I Sprogklar har vi udviklet en efteruddannelsespakke til medarbejdere i indskoling, som effektivt adresserer de vigtigste emner på sprogområdet i skoleregi. Målsætningen er at opkvalificere medarbejdernes viden om sprog og give dem flere værktøjer til at understøtte elevernes verbale sprogfærdigeder.

Skræddersyet forløb

Vi elsker at producere nyt. Hvis en af vores eksisterende pakker ikke passer til jeres behov, så tag endelig kontakt til os for at høre, hvordan vi kan skræddersy et forløb, som passer netop til jeres ønsker. Udover at varetage undervisning, kan vi også producere forskellige materialer (fx online e-kurser med specifikt indhold, trykte materialer, curriculummaterialer). Kontakt os for at høre mere.