Specialtilbud

Sprogtilegnelse og sprogpædagogik i specialtilbud

Alle børn har et sproglig potentiale, der kan udfoldes - uanset barnets neuroudvikling. Hos Sprogklar er vi erfarne i at efteruddanne medarbejderne inden for børns sprogudvikling hos børn med særlige behov. Det er Sprogklars logopædiske klinik, som varetager undervisningen. Her møder I professionelle og højtspecialiserede audiologopæder, som har den nødvendige viden og kliniske erfaring til at undervise jeres praktikere, så I kan gøre endnu mere for at støtte jeres dejlige børn i at udvikle deres kommunikation og sprog.

Typiske emner, som vi kommer ind på, vil være:

  • Sprog- og talevanskeligheder 
  • Typiske sproglige milepæle (sammenligningsgrundlag)
  • Handlemuligheder for børn med sprog- & talevanskeligheder
  • Langsigtede udsigter for børn med sprog- & talevanskeligheder
  • Forældrevejledning
  • Samarbejde med logopæder og andre fagprofessionelle
  • Understøttelse af læse- og skriveudvikling hos børn med særlige behov

Vores efteruddannelser kan skaleres op eller ned alt efter jeres behov, men som regel tager vi udgangspunkt i vores egen grundbog, og så tilpasser vi indholdet af undervisning efter aftale med kunden. Der er mange muligheder -- kontakt Sprogklar, så vi kan høre mere om, hvem I er, og hvad I har brug for.

;