Daginstitution

Efteruddannelse til medarbejdere i daginstitutioner

Siden 2015 har Sprogklar efteruddannet tusindvis af pædagogiske medarbejdere, der arbejder til daglig i landets daginstitutioner. Vi tror på, at det er vigtigt, at samtlige medarbejdere i en daginstitution har en basisviden inden for sprogtilegnelse og grundlæggende kompetencer inden for sprogpædagogik. Børnene er ikke opmærksomme på, hvilke medarbejdere der har en specialisering inden for sprog -- de henvender sig bare til de voksne, som de har lyst til. Derfor skal alle medarbejdere vide, hvordan man interagerer med børn på en sprogstimulerende måde.

Vores efteruddannelser

Eksempel på et online kursus

Jeg er virkelig begejstret for, hvor godt e-kurset er skruet sammen. Vi får et højt niveau af viden og en helt anden bevidsthed om sprog, fordi alle er i gang sammen. Samtidig giver det os en anden dialog om sproget i hverdagen, som netop er med til at udvikle vores læringsmiljøer over hele dagen. Jeg vil til enhver tid foretrække at have mine medarbejdere på efteruddannelse sammen på denne måde frem for at sende én medarbejder afsted på et diplom-modul.

Rikke Louise Pedersen, daglig leder i Børnehuset Borreby Fangel

Virker efteruddannelsen?

Vi har gennemført et studie af effekten af efteruddannelsen på medarbejderes sprogpædagogiske kvalitet med måleredskabet CLASS. Her fandt vi en stor effekt af efteruddannelsen (effektstørrelse Cohens d). Det betyder i praksis, at medarbejderne efter at have gennemført efteruddannelsesforløbet anvendte flere understøttende sprogstrategier og et gav et mere stimulerende sproginput i deres interaktioner med børnene. Med andre ord medførte efteruddannelsen et væsentligt løft af den sprogpædagogiske kvalitet, som har stor betydning for børnenes sproglige udvikling.  
Imidlertid vil jeres udbytte naturligvis også afhænge af jeres egen indsats samt andre faktorer som fx ledelsesmæssig kvalitet og opbakning.

 

Hvorfor skal alle medarbejdere deltage?

Alle medarbejdere, der interagerer med børnene, spiller en central rolle i børnenes sprogtilegnelsesproces. Derfor giver det god mening, at alle medarbejdere deltager, når der sættes fokus på sprog. Når vi laver efteruddannelsesforløb skal alle, der arbejder med børnene, deltage på lige fod.

Er I mange?

Hvis du er interesseret i at efteruddanne et større antal medarbejdere, giver det mest mening at indgå i en rammeaftale med Sprogklar over tre år. En rammeaftale sparrer din kommune penge, og giver os bedre tid til at gennemføre forløbet for alle jeres medarbejdere.