Børnehaveklasselærer

Grundforløb for børnehaveklasselærere og pædagoger

Dette forløb er til dig, der arbejder i børnehaveklassen. Efteruddannelsen er en grundig gennemgang af de væsentligste emner inden for sprogtilegnelse og literacy-udvikling:

  • Børns sproglige milepæle
  • Grundlæggende sprogpædagogik i leg, undervisning og andre interaktioner
  • Tegn på sproglige udfordringer og handlemuligheder
  • Evidensbaserede tilgange til literacy-udvikling; herunder læsning og stavning
  • Tegn på læsevanskeligheder og handlemuligheder
  • Obligatorisk sprogvurdering og handlemuligheder
  • To- og flersprogede børns sprogtilegnelse; herunder promovering af flersprogethed som sproglig resurse 

Forløbet kan skaleres op eller ned afhængigt af jeres tid og resurser, men optimalt set vil vi gerne undervise i dette forløb over fire kursusdage spredt over cirka fire måneder. Der følger en trykt kursusbog med.

Er du interesseret i at oprette et hold i din kommune? Kontakt Sprogklar for pris og tilgængelighed. 

;