Grunduddannelse i sprogtilegnelse og sprogpædagogik

Grunduddannelse i sprogtilegnelse & sprogpædagogik til medarbejdere i daginstitutioner

Quick facts

 • Til medarbejdere i vuggestue og børnehave
 • Alle medarbejdere i børnehuset skal deltage
 • Live workshops kombineres med online læring
 • Forløbet varer cirka 18 måneder
 • Inkluderer adgang til Nebula og effektmåling
 • Forløbet har en dokumenteret positiv effekt

Om efteruddannelsen

Denne efteruddannelse er vores mest udbredt efteruddannelse. Det er et blandet læringsforløb, hvor vi kombinerer fysisk undervisning med selvstændig online læring. Omdrejningspunktet for efteruddannelsen er 30 minikurser, der ligger på vores sprogportal, Nebula. Medarbejderne ser et kursus om ugen i små grupper. Fordi medarbejderne ser kurserne på arbejdspladsen og typisk i arbejdstiden, er der ikke langt fra tilegnelsen af ny viden til afprøvelsen af den i praksis med børnene. De 30 kurser er organiseret i seks overordnede moduler, som hver især omhandler et vigtigt emne inden for børns sprog. Hvert modul bliver understøttet med en live workshop, hvor vi kommer ud til jer.

Oversigt over modulerne

 1. Introduktion til sprogtilegnelse
 2. Sprogtilegnelsens milepæle
 3. Sprog & kognition
 4. Sprog & leg
 5. To- og flersprogede børns sprogtilegnelse
 6. Strukturerede sprogaktiviteter

Øvrige elementer i pakken

Pris: 3.100 kr. ekskl. moms per deltager

Holdstørrelse: 12-40 deltagere

*Alle priser er uden moms

Eksempel på et online kursus

Jeg er virkelig begejstret for, hvor godt e-kurset er skruet sammen. Vi får et højt niveau af viden og en helt anden bevidsthed om sprog, fordi alle er i gang sammen. Samtidig giver det os en anden dialog om sproget i hverdagen, som netop er med til at udvikle vores læringsmiljøer over hele dagen. Jeg vil til enhver tid foretrække at have mine medarbejdere på efteruddannelse sammen på denne måde frem for at sende én medarbejder afsted på et diplom-modul.

Rikke Louise Pedersen, daglig leder i Børnehuset Borreby Fangel

Virker efteruddannelsen?

Vi har gennemført et studie af effekten af efteruddannelsen på medarbejderes sprogpædagogiske kvalitet med måleredskabet CLASS. Her fandt vi en stor effekt af efteruddannelsen (effektstørrelse Cohens d). Det betyder i praksis, at medarbejderne efter at have gennemført efteruddannelsesforløbet anvendte flere understøttende sprogstrategier og et gav et mere stimulerende sproginput i deres interaktioner med børnene. Med andre ord medførte efteruddannelsen et væsentligt løft af den sprogpædagogiske kvalitet, som har stor betydning for børnenes sproglige udvikling.  
Imidlertid vil jeres udbytte naturligvis også afhænge af jeres egen indsats samt andre faktorer som fx ledelsesmæssig kvalitet og opbakning.

 

Hvorfor skal alle medarbejdere deltage?

Alle medarbejdere, der interagerer med børnene, spiller en central rolle i børnenes sprogtilegnelsesproces. Derfor giver det god mening, at alle medarbejdere deltager, når der sættes fokus på sprog. Når vi laver efteruddannelsesforløb skal alle, der arbejder med børnene, deltage på lige fod.

Er du interesseret i efteruddannelsen eller har spørgsmål? Kontakt os! Vi mødes også gerne på Teams, så vi kan løbe hele efteruddannelsen igennem og besvare alle jeres spørgsmål.